LinkedInYouTubeTwitter

Stille reserves inzetten

Volgens Paul Mooij, pojectmanager bij abcnova, kunnen gemeenten geld vrijmaken voor extra uitgaven door hun stille reserves in te zetten.

 

Dat kan door het verschil tussen de marktwaarde en boekwaarde van gemeentelijke gebouwen (kantoren en vastgoed zonder beleidsdoel) mee te nemen in het weerstandsvermogen. Daardoor zijn er minder algemene reserves nodig en wordt eenmalig bestedingsruimte gecreëerd. Volgens Paul doen veel gemeenten dat nu niet.

Gemeentelijke portefeuille 

Hoe groot het bedrag is dat hiermee kan worden vrijgespeeld, is afhankelijk van de samenstelling van de gemeentelijke portefeuille en hoe dit vastgoed in de boeken staat. Volgens Paul is er zeer beperkt inzicht in de marktwaarde van het gemeentelijk vastgoed. Met een geschatte marktwaarde van €41 miljard en een boekwaarde van €25 miljard is er, zo becijfert Paul, een potentiële stille reserve van €16 miljard. Als het vastgoed met beleidsdoelstellingen er uit wordt gehaald schat Paul in dat er zo’n €5 miljard kan worden vrijgespeeld.

Risico’s

Er kleven wel nadelen en risico’s aan, waarschuwt Paul: “Kosten voor taxaties, marktfluctuaties en een ontbrekend kader voor de waardering en inzet van stille reserves van gemeentelijk vastgoed bijvoorbeeld. En je kan het maar een keer doen. Maar in tijden van tekorten en grote opgaven in het verduurzamen kan het toch wat lucht geven.”

Economen en financieel experts

Paul schreef over deze mogelijkheid samen met Wim van der Post (Programmamaker en onderzoeker aan de ASRE) en Martijn Droës (Universitair docent aan de UvA en ASRE) een artikel in ESB (vakblad voor economen), met als titel 'Stille vastgoedreserve geeft gemeenten financiële ruimte'. Maar wellicht ook een interessant onderwerp voor de financiele experts van de gemeentelijke vastgoedafdelingen. 

 

Reageer op dit bericht onderaan deze pagina.

 

Meedoen?

Word partner en sluit je aan bij één van onze netwerken, bijvoorbeeld Financiële Experts.

 

Meer informatie

Helaas kan ik niet in het artikel van ESB, dus weet niet of daar dingen in staan die mijn reactie zouden kunnen beïnvloeden.

Volgens het BBV is waarderen anders dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (en soms de lagere marktwaarde indien het pand op de nominatie staat om verkocht te worden).

Verder is het zo dat voor de BBV er per pand gekeken moet worden. Je mag niet op portefeuille-niveau het een tegen het andere wegstrepen.

In principe zou je de stille reserves kunnen inzetten voor de incidentele bepaling van het weerstandsvermogen. In het Gemeenschappelijk Toezicht Kader 2020 van de provincies wordt ook iets gezegd over de inzet van de stille reserves (ivm het provinciaal toezicht op de gemeentelijke financiën), Daaruit maak ik op dat een stille reserve kan worden meegenomen in de weerstandscapaciteit als de taxatie goed is onderbouwd, het pand geen gebruiksnut meer heeft (dus feitelijk leegstaat) en op korte termijn kan worden verkocht. Kortom, je kunt niet zomaar de eventuele stille reserve van je hele vastgoedportefeuille inzetten tenzij je je hele portefeuille wilt verkopen.

Permalink

Als antwoord op door Henk (niet gecontroleerd)

Dag Herman,
stuur mij een persoonlijk bericht op p.mooij@abcnova.nl of bel me op 06-13282677 dan kunnen we hier dieper op ingaan.
In de verslagleggingskaders wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het zicht op de stille reserve en de inzet in de financiële positie van de gemeente. Daarvoor is de waardering op marktwaarde nodig. Het veranderen van de waarderingsgrondslag van het vastgoed op de balans is (nog) geen vraag. De kaders laten veel ruimte over de waarderingsmethode en de repetitie van waarderingen.
Er kan een mooi gesprek gevoerd worden over de effecten van verkoop van het vastgoed op de berdrijfsvoering van een gemeente. Eigendom is niet altijd nodig om een gebouw te gebruiken.
Het is mooi om te zien dat er juist mogelijkheden en kansen liggen om met de stille reserve middelen vrij te spelen. Daarmee kan een volgende stap gezet worden in het ontsluiten van de toegevoegde waarde van vastgoed voor een gemeente.
Groet, Paul Mooij

Wij hanteren hier de volgende definitie voor in de nota weerstandsvermogen:

Stille reserves hebben te maken met activa die te laag (of tegen nul) zijn gewaardeerd. De stille reserves maken alléén deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als de betrokken activa op korte termijn (binnen 1 jaar) verkoopbaar zijn, verkoop van de stille reserves niet leidt tot een gat in de gemeentebegroting en verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast.

Doordat heel veel panden voor een maatschappelijk doeleind bestemd zijn en veel panden niet zomaar verkocht kunnen worden zonder een negatief effect op onze begroting is de lijst met panden waarbij dit geldt op één hand te tellen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.