LinkedInYouTubeTwitter

Worstelen met (huur)prijzen

Image
Geld huur(contract)

Gemeenten worstelen met de huurprijzen voor maatschappelijk vastgoed in 2023. Op basis van veel huurcontracten moet de volledige Consumenten Prijs Index (CPI) worden doorberekend. Gemeenten als Assen, Almere en Tilburg wijken daarvan af.  

 

Vooropgesteld: in principe gelden de afspraken zoals gemaakt in het huurcontract. Ook voor de gemeentelijke vastgoedafdelingen zijn de prijzen voor materialen en onderhoud toegenomen. Toch zijn de huurprijzen in veel gemeenten onderdeel van gesprek, met name omdat ook de energieprijzen sterk zijn gestegen.

Sneller verduurzamen en beter benutten

Huurders van oude panden, die mogelijk worden afgestoten en voorlopig niet worden verduurzaamd, zitten met een forse energierekening die ze vaak niet goed kunnen betalen. Dat geldt niet voor huurders die ook hun energie van de gemeente afnemen als die haar energiecontract niet heeft opgezegd. Die gemeenten zijn er, en hun huurders hebben mazzel.

Voor anderen kan de stijgende huurprijs in combinatie met de stijgende energiekosten een impuls zijn om ruimte beter te benutten en/of het pand vervroegd te verduurzamen. Als dat niet snel genoeg lukt, kan de overheid met een regeling komen.

Image

Regelingen voor energie

West Betuwe en diverse andere gemeenten rekenen in principe de hele consumentenprijsindex (CPI) van 14,5% per 1 januari 2023 in de huur door. Ook Assen doet dat voor bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele organisatie die bij de gemeente huren. Culturele organisatie krijgen in Assen de mogelijkheid om de extra kosten achteraf via subsidie te compenseren.

 

De gemeente Gouda, Katwijk en Winterswijk hebben voor maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen een noodfonds ingesteld. In Winterswijk heeft die de vorm van een renteloze lening.

Hierop geldt een inspanningsverplichting. Om in aanmerking te komen moeten de instellingen in beeld hebben hoe zij in de toekomst om gaan met de hogere energiekosten. 

 

Voor onderwijs worden de extra kosten in principe vergoed door de regeling materiële instandhouding van het Rijk. Veel gemeenten wachten af wat het rijk gaat doen. Of die, net als voor huishoudens, met compensatie komt voor de stijgende energieprijzen.

Kerninflatie als basis

Image

De gemeenten Assen en Tilburg compenseren maatschappelijke organisaties via de huur en pakken de kerninflatie als basis voor hun huurverhoging in 2023. Die is lager dan de CPI. Argument daarvoor is dat in de CPI ook de stijgende kosten voor energie en voedsel zit. Die zit niet in de kerninflatie. Ander argument om niet de hele CPI in de huurprijs door te rekenen is dat deze uitzonderlijk hoog is. Als je die nu rekent blijft hij jarenlang doortellen.

Hoger dan kerninflatie

Almere, Den Haag en Nijmegen vinden de kerninflatie te laag. De vastgoedkosten stijgen volgens de prognose voor de onderhoudskosten voor 2023 meer dan de kerninflatie. Almere rekent met een huurverhoging van 6,5%, die is opgebouwd uit 6% OZB, 9% onderhoud en 5,7% kerninflatie. Nijmegen rekent met een huurverhoging van 6,9% berekend vanuit het percentage 2023 (2,4%) en een nacalculatie (4,5%).

Landelijke compensatieregeling

Tijdens een Tweede Kamer debat zijn twee moties aangenomen waarin de regering is gevraagd met extra energiehulp te komen voor scholen, culturele instellingen, verenigingen, sportclubs, zwembaden en andere maatschappelijke voorzieningen. In een beslisnota is te lezen dat dat voorstel naar verwachting 4 november 2022 klaar is, zodat het 18 en mogelijk 25 november in de ministerraad kan worden besproken. Het kan dan mee in de Najaarsnota die uiterlijk 1 december 2022 naar de Kamer gaat. Op 8 december, tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag, weten we meer.

 

 

Meer weten?

Kom naar de Maatschappelijk Vastgoeddag op 8 december en laat je informeren en inspireren. We zien je graag!

Ik ben erbij

 

Meer informatie

 • Infopagina: Energie en Inflatie, waaronder de volgende informatie:
  • Persbericht: Gemeente stelt noodfonds van 1,5 miljoen beschikbaar (Winterswijk, 25 oktober 2022)
  • Persbericht: Maatregelenpakket hoge energiekosten (Assen, oktober 2022)  
  • Collegebesluit: Gemeente komt met Winterplan 2022/2023 (Katwijk, 13 oktober 2022)
  • Collegebesluit: Gemeente indexeert huurprijzen volgens de 'CPI alle huishoudens (jaargemiddelde)'
  • Collegevoorstel: Matiging huurprijs 2023 (Almere, oktober 2022) 
  • Collegebesluit: Huurindexering 2023 (Tilburg, oktober 2022)
  • Persbericht: Gemeente komt met steunpakket (Gouda, 28 september 2022)
  • Bericht: Lagere huur bij gebruik kerninflatie-index (Bouwstenen, september 2022)
  • Bericht: Forse huurverhoging op komst (Bouwstenen, 19 mei 2022)

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.