LinkedInYouTubeTwitter

2206 Chefs Vastgoed op de Floriade

Op 10 juni 2022 zijn we met het gemeentelijk netwerk op de Floriade. Niet iedereen kan erbij zijn maar met elkaar een mooi gezelschap. Het is prachtig weer. Henk Hoogland van Almere heet ons welkom en vertelt iets meer over de plek waar we zijn.

Image
Henk Hoogland

Vol Programma

Ongeveer de helft van de gemeenten heeft inmiddels een nieuw college, blijkt al snel. De gemeente Rheden heeft zelfs een wethouder 'duurzaam maatschappelijk vastgoed'. We gaan in drie groepen in gesprek om de ambities van de gemeenten uit te wisselen en hoe deze te verwezenlijken. De tijd vliegt voorbij en dan is het alweer tijd voor koffie.

Na de pauze praat Ingrid iedereen bij over de lopende activiteiten naar aanleiding van de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. Een heel verhaal. We wisselen van gedachten over de vraag hoe we een en ander verder kunnen brengen. Dat doen we zowel tijdens de presentatie van Ingrid als daarna in groepen.

Samen vooruit

Image
Naar buiten

De dag levert een aantal belangrijke inzichten en conclusies op waarmee we collectief goed vooruit kunnen.

  • We zitten op de goede lijn. Er is veel steun voor de onderzoeken die we doen en de tafels die we landelijk organiseren; een aanmoediging hiermee vooral door te gaan.
  • Daarbij is het voor iedereen van belang het gesprek met de eigen bestuurders aan te gaan en zij weer in hun landelijke netwerk.
  • De verantwoording speelt daarbij een cruciale rol. We moeten goed laten zien welke voortgang we boeken met de gegeven middelen. Dat geeft lokaal en landelijk vertrouwen dat het geld goed besteed wordt. De notitie ‘onderhoud kapitaalgoederen’ wordt met wat kleine aanpassingen verwerkt tot handleiding.   

Goede kans met vastgoed

Uiteraard vraagt de uitvoering blijvend aandacht. We kunnen met de gebouwen goed bijdragen aan allerlei beleidsdoelen, waaronder gezondheid, goed onderwijs, vitale buurten en wijken. Maar onze rol is niet altijd even duidelijk; niet bestuurlijk, niet financieel, niet in de rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en vastgoed en blijkt ook niet uit de (versnipperde) verantwoording. Dat kan beter en gaan we mee aan de slag. Want juist in de integratie van al deze beleidsdoelen zit een goede kans het voorzieningenniveau van gemeenten op peil te houden en als overheid een voorbeeldrol te vervullen. 

Naar buiten

Image
Naar buiten

Na de gesprekken in de zaal gaan we met een gids het terrein op. Er is zoveel te zien dat we alleen een rondgang maken langs bijzondere plekken in deze tentoonstelling van ‘growing green cities’. En groen is het. En paars… En bloeiend…. Hoe dan ook, het smaakt naar meer.

  

 

Wat volgt

  • Dinsdag 21 juni van 10.00 tot 11.00uur actualiteitencollege Didam arrest. Je kunt je hier aanmelden
  • Vrijdag 16 september bestuurlijk oploopje
  • Donderdag 8 december: jaarbijeenkomst (zet vast in de agenda)

 

Meer informatie