aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Meer ervaring met verduurzaming

Bij zowel grote als kleine gemeenten is er veel meer ervaring rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dan een aantal jaar geleden, blijkt uit de Bouwstenen-enquête.

Klik voor vergroting

 

Van alle duurzaamheidsthema’s krijgt bij gemeenten de energietransitie in de praktijk de meeste (59%) aandacht. De andere thema’s zoals circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit krijgen veel minder aandacht. Er zijn ook gemeenten waarin geen van deze thema’s aandacht krijgt, maar dat zijn uitzonderingen. 

 

Pilots uitgevoerd

Klik voor vergroting

In 2018 had ongeveer de helft van de gemeenten één of meer panden aangewezen om ervaring mee op te doen op het gebied van het energie- en klimaatbeleid. In 2020 heeft ongeveer 85% van de gemeente een concrete pilot uitgevoerd op het gebied van energiebesparing, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit of het gasloos maken van gebouwen. Over het algemeen zijn dat grote gemeenten, maar dat is niet per definitie het geval.

 

 

 

 

Ervaring delen?

Van de ervaring die gemeenten met de verduurzaming van het vastgoed hebben opgedaan kunnen we allemaal leren. Dat gaan we komend jaar ook zeker doen. Fijn als u meedoet door partner te worden en aan te sluiten bij één van onze netwerken of ontwikkelactiviteiten.


 

Meer informatie

 

Binnenkort verschijnt een publicatie met alle enquêteresultaten.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners