LinkedInYouTubeTwitter

NL-Sfb codering

De NL-Sfb kan worden gebruikt als mogelijke basis voor de totstandkoming van een inventarisatielijst om te demarceren wat er tot het gehuurde behoort. De NL-Sfb Elementen codering kent 10 hoofdgroepen. Naast deze hoofdgroepen bevat de NL-Sfb Elementen codering twee cijferige subgroepen. Afhankelijk van het gewenste detailniveau zijn deze subgroepen weer onder te verdelen in subgroepen etc. In het onderstaande overzicht zijn de bestaande 10 hoofdgroepen weergegeven en is ter illustratie (alleen) de hoofdgroep ‘4- Afwerkingen’ uit­gesplitst naar de daaronder vallende subgroepen.

 

hoofdgroep

 subgroep

 omschrijving

0

 

 Algemeen

1

 

 Onderbouw

2

 

 Bovenbouw

3

 

 Afbouw

4

 

 Afwerkingen

 

 40

 -

 

 41

 Buitenwandafwerkingen

 

 42

 Binnenwandafwerkingen

 

 43

 Vloerafwerkingen

 

 [..]

 

5

 

 Mechanische installaties

6

 

 Elektrische installaties

7

 

 Vaste inrichtingen

8

 

 Losse inventaris

9

 

 Terrein

 

Om te waarborgen dat beschrijving en vastlegging van het gehuurde eenduidig is, dient de NL-Sfb te worden aangevuld met een plattegrond en zo nodig foto’s. De inventarisatielijst kan dienen als basis om vervolgens de verantwoordelijkheden en taken (activiteiten) van huurder en verhuurder te demarceren.

 

NB. Opgemerkt dient te worden dat de mate van toepasbaarheid van de NL-Sfb bij gemeenten geheel afhankelijk is van de context van de betreffende gemeente (hoe is e.e.a. georganiseerd, hoe is de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en taken etc.).

 

Bron: Twynstra Gudde