LinkedInYouTubeTwitter

RE Suite

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
DEMO Consultants
In gebruik sinds
2007
Huidige versie systeem
RE Suite 18
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Anders
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep
DEMO Consultants werkt voor verschillende opdrachtgevers: overheid, bedrijfsleven, profit en non-profit. We zijn dus breed bezig. Maar we hebben één focuspunt: vastgoedinformatiemanagement voor klanten op alle niveaus van vastgoedinformatiemanagement. Sturen op waarde en het ondersteunen van goede
investeringsbeslissingen staan daarbij centraal. Eigenaren, beheerders en gebruikers van vastgoed staan continu voor keuzes hoe zij optimaal met hun
vastgoed kunnen omgaan. Voor een enkel gebouw of stuk infrastructuur of hun totale portefeuille of areaal. Is het vastgoed functioneel, veilig, energiezuinig, schoon, juist onderhouden, financieel gezond, voldoet het aan de regelgeving en is het toekomstbestendig? Wij onderscheiden ons door de unieke combinatie van advies, software en onderzoek. Dit zorgt ervoor dat wij onze software ontwikkelen op basis van de meeste recente R&D inzichten en technieken uit Europa en praktische feedback vanuit onze klanten. Deze combinatie helpt onze klanten bij de grote maatschappelijke en economische uitdagingen van dit moment in relatie tot hun vastgoed vraagstukken. DEMO ondersteunt zijn klanten met vastgoedinformatiemanagement. Wij helpen bij het maken van optimale keuzes voor het creëren en beheren van vastgoed.
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
30
Aantal klanten Buitenland
30
Toelichting op bestaande gebruikers
Naast de reguliere RE Suite is er in 2022 een speciale editie doorontwikkeld voor monumentale gebouwen; de RE Suite voor Monumenten.
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
(ge)bouw informatie management (BIM)
geografisch informatiemanagement (GIS)
documenten management (DMS)
duurzaamheids- en energiemanagement
Conditiemeting
Computer Aided design (CAD)
Strategie en planning
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
exploitatiebegroting en -bewaking
Ontwikkeling
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
onderhoudscontracten
mutatieonderhoud
planmatig onderhoud
communicatie en klantcontacten\gegevens
energiebeheer / contractering
Toelichting op toepassingsgebied
Met de Real Estate Suite kan je jouw vastgoedinformatie verzamelen, structureren, analyseren en ontsluiten. Eén complete softwaretoepassing, waarmee diverse onderdelen probleemloos geautomatiseerd worden. De software is modulair ontwikkeld en kan modulair worden geïmplementeerd. De volledige vastgoedontwikkel en –beheer cyclus wordt functioneel ondersteund door de RE Suite. Met o.a. applicaties voor GREX, vastgoedontwikkeling, asset- en portefeuille management, maintenance (NEN 2767), financiële exploitatie, energie en veiligheid laat de RE Suite het werk efficiënter en effectiever verlopen. Je hebt continu inzicht in jouw vastgoedinformatie en daardoor volledige controle en grip over jouw vastgoedportefeuille.

Overzicht van onze meest gebruikte softwareproducten voor vastgoedinformatiemanagement uit de RE Suite:
- RE Asset Management
- RE Maintenance
- RE Brandveiligheid
- RE Infra
- RE Energie
- RE Risicomanagement
- RE Dashboard
- RE OnSite
- RE BIM
- RE GIS
- RE IoT
- RE Scan
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BRIM begrotingsmodel Instandhouding Monumenten
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
IFC
STABU
NL-SfB
VISI
COINS
CityGML
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
BACnet
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
OS
Certificaten
IFC
Beschikbaar als
Webapplicatie
Remote Desktop Systeem
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Application Service Provider (ASP)
Terminal Servic Provider (TSE)
Webbase
Lokale installatie
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
anders
Demo versie
ja
Toelichting op systeemkenmerken
https://demo.demobv.nl
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
koop
huur
Toelichting op contractuele voorwaarden
De RE Suite kan op diverse manieren gebruikt worden: Gehost in AZure Cloud of geïmplementeerd op server- en clienthardware. Contractuele voorwaarden en prijs zijn afhankelijk van de gekozen configuratie en licentievorm.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
10 - 100 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder
1996
Producent systeem
DEMO Consultants
Toelichting op aanbieder
Vastgoedinformatiemanagement is de kern van ons adviesbureau. Ons specialisme is de combinatie van advies, software en onderzoek. DEMO ondersteunt zijn klanten met vastgoedinformatiemanagement. Wij helpen bij het maken van optimale keuzes voor het creëren en beheren van vastgoed.
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
On-site ondersteuning
Toegang tot updates
automatisch verrichte updates
Toelichting op ondersteuning
DEMO levert innovatieve software die in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers in de directe praktijk is ontwikkeld. Enthousiaste gebruikersgroepen zorgen ervoor dat de software continu wordt geactualiseerd en aangepast aan gewijzigde gebruikerseisen. Om onze gebruikers optimaal van dienst te zijn levert DEMO online customer support en is er tijdens kantooruren een telefonische helpdesk beschikbaar.
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Jolanda Nadorp
Telefoon
015-750250