LinkedInYouTubeTwitter

Planon

Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
Planon
In gebruik sinds
1983
Huidige versie systeem
Planon Live (continue maandelijkse functionele update)
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
500
Aantal klanten Buitenland
2500
Toelichting op bestaande gebruikers
Wereldwijd gebruiken dagelijks ruim twee miljoen personen een of meerdere functionaliteiten van Planon in meer dan 100 landen.
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
facility management (FM)
(ge)bouw informatie management (BIM)
documenten management (DMS)
duurzaamheids- en energiemanagement
IT service management (ITSM)
Conditiemeting
Computer Aided design (CAD)
Strategie en planning
prognose van maatschappelijke behoefte / vraag (bv. leerlingenprognose)
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
capaciteitsplanning eigen organisatie
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
aanhuur en verhuur
aankoop en verkoop
exploitatiebegroting en -bewaking
(kostprijs dekkende) huurberekening
Ontwikkeling
projectmanagement (geld, tijd, informatie e.d.)
bouwmanagement (koppeling BIM)
Beheer & services
klachtenonderhoud (meldingen, opdrachtbonnen)
onderhoudscontracten
mutatieonderhoud
planmatig onderhoud
management (gebouw)data en tekeningen
communicatie en klantcontacten\gegevens
energiebeheer / contractering
schoonmaakbeheer / contractering
dagelijkse verhuur, ruimtegebruik en sleutelbeheer
facturatie en incasso (ook servicekostenafrekening)
huuradministratie
materieelbeheer (ook keuringen, inspecties)
magazijnbeheer
Toelichting op toepassingsgebied
Planon biedt een innovatief Integrated Workplace Managementplatform (IWMS) dat alle partijen - betrokken bij het beheer en gebruik van de werkomgeving – verbindt in een continu verbeterproces, en uiteindelijk streeft naar de optimale performance van de werkomgeving. Of het nu gaat om één enkel bureau of een complex portfolio van kantoorgebouwen verspreid over de hele wereld.
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BREEAM-NL meetinstrument integrale duurzaamheid
NEN-EN 15221 normen voor facility management
Open BIM standaarden BIM Loket
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen
COBie
STABU
NL-SfB
NEN EN 15221
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Toelichting op uitwisselingsmogelijkheden
Planon Connect for BIM maakt het mogelijk om bi-directioneel gegevens uit te wisselen tussen een BIM-model en Planon. Hiermee bent u tijdens de exploitatiefase van uw gebouw verzekerd van relevant en consistent hergebruik van data. De standaard en bi-directionele integratie met AutoCAD® zorgt voor een maximaal hergebruik van bestaande CAD-tekeningen en ondersteunt vele grafische mogelijkheden in alle processen in de Planon-software. Planon kent een Service Orientated Architecture (SOA) waardoor integratie met veel systemen mogelijk is.
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
ja
Mogelijke bidirectionele integraties
BACnet
LOBworks
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
Certificaten
ISO27001
COBie
Beschikbaar als
Webapplicatie
App voor PC
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Application Service Provider (ASP)
Webbase
Lokale installatie
Database
Oracle
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
Demo versie
ja
Toelichting op systeemkenmerken
Planon ondersteunt zowel Oracle als SQL. Daarnaast toont Planon in verschillende webinars de mogelijkheden van de Planon-software (http://planonsoftware.com/nl/downloads/webinars/). Vraag online een demo aan via: http://planonsoftware.com/nl/blijf-op-de-hoogte/fmis-software/
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
gebruikersgebonden
hardwaregebonden
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
koop
huur
Toelichting op contractuele voorwaarden
Planon levert oplossingen waarbij het gaat om functionaliteiten die nodig zijn om het probleem bij een organisatie op te lossen. Daarbij is geen onderscheid voor 1 of 100 objecten. Opzegtermijn is afhankelijk van contracttype.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
meer dan 100 medewerkers
Producent systeem
Planon
Toelichting op aanbieder
Met meer dan dertig jaar ervaring in het FMIS-domein is Planon een internationale, marktleidende softwareleverancier die organisaties ondersteunt die streven naar optimalisatie van werkomgeving, vastgoed en bijbehorende dienstverlening. Planon levert innovatieve softwareoplossingen, bewezen best practices en professionele ondersteuning die bijdragen aan het verhogen van productiviteit en kostenefficiency. Planon’s geïntegreerde, toekomstbestendige oplossingen leveren betrouwbare managementinformatie. Meer dan 2.000 klanten profiteren van Planon’s innovatieve oplossingen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van eigen kantoren. Planon wordt al jaren achtereen door Gartner - een toonaangevend, onafhankelijk technologie onderzoeksbureau - gepositioneerd in het Leader-kwadrant van haar Magic Quadrant voor IWMS (Integrated Workplace Management System). In 2017 is Planon door Verdantix - een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van technologie - gepositioneerd als wereldwijd marktleider in het 'Green Quadrant' in het domein IWMS.
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
Internet support (customer portal)
Toegang tot updates
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
6
Toelichting op ondersteuning
Het blended opleidingsprogramma leert u hoe u autonoom de verschillende aspecten van de Planon-software gebruikt en configureert. Het opleidingstraject bestaat uit een combinatie van klassikale trainingen, e-learning, testen en werkplekinstructie. Bovendien heeft u toegang tot een digitale leeromgeving waarin u alle relevante documenten kunt vinden.

Afhankelijk van het eigen kennisniveau en de te gebruiken oplossingen wordt het trainingsprogramma op uw behoeften afgestemd.
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Rianne Verhoef