LinkedInYouTubeTwitter

1303 Klantgerichte vastgoedorganisaties

VastgoedmanagementOp 8 maart 2013 gaan medewerkers van Rotterdam, Dordrecht, Roerdalen, Oegstgeest, Hellendoorn, Den Bosch, Asset FM en bbn adviseurs met elkaar in gesprek over de klantgerichte vastgoedorganisatie. We worden warm ontvangen bij de gemeente Dordrecht door gastvrouw Linda Beekhof.

 

Wie is de klant?

De eerste vraag die besproken wordt is: wie is de klant? Iedereen vult een matrix in om deze vraag te beantwoorden. Daarvoor kruisen we de verschillende rollen die zijn verbonden met het vastgoed aan en zetten die af tegen de afdeling die binnen hun gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Het resultaat: in elke gemeente zijn de verantwoordelijkheden anders geregeld. De vraag wie de klant is, is dan ook niet makkelijk te beantwoorden. In de praktijk zijn er vele klanten die allemaal andere dienstverlening van de afdeling vastgoed verlangen.

 

Exploitatiesubsidie

Vermindering of stopzetting van de exploitatiesubsidie is een veel voorkomende uitdaging in de relatie met klanten. Zodra de subsidie wordt verlaagd vragen de huurders in de meeste gevallen ook gelijk om huurverlaging. Dit staat op gespannen voet met een andere grote trend die bij gemeenten aan de orde is: het doorvoeren van kostprijsdekkende huren.

 

Toolbox maatschappelijk vastgoedKostprijsdekkende huur Rotterdam

Rotterdam maakt momenteel een grote slag met kostprijsdekkende huren. Met nieuwe huurders wordt een overeenkomst gesloten voor vijf jaar volgens de OZ-standaard. In deze huurovereenkomst is een scherpe demarcatie opgenomen tussen eigenaars- en huurdersonderhoud. Om huurders aan te spreken op hun verplichtingen is goed klantcontact nodig. Bij deze operatie komt ook veel verborgen leegstand aan het licht. Panden die definitief leeg komen worden op de dispositielijst geplaatst.

 

Winstgevend verhuren Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn spant zich erg in om (een gedeelte van) de portefeuille winstgevend te verhuren. Ze gedragen zich erg klantgericht en reageren alert op kansen in de markt.

 

Reorganisatie vastgoedorganisaties Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de vastgoedorganisatie rondom onderwijs, cultuur en welzijn onlangs gereorganiseerd. Klantgerichtheid was een van de redenen om tot deze ingreep over te gaan. Vastgoedtaken op het gebied van beleid, eigendom, beheer en exploitatie zijn belegd bij dezelfde afdeling. Binnen de afdeling is er dan wel weer sprake van specialisatie.  

 

Afronding

We bedanken de gemeente Dordrecht hartelijk voor de gastvrije ontvangst!

De volgende bijeenkomst is op 24 mei en heeft als thema: De subsidie stopt! En dan?

U kunt zich hiervoor nu vast opgeven.