LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Juridische zaken en Samen onder één dak

Netwerk Juridische zaken en Samen onder één dak

Op 28 oktober 2021 komen de netwerken Juridische Zaken en Samen onder één dak bijeen. Thema is:

Optimaal ruimtegebruik

Het optimaliseren van het ruimtegebruik is een belangrijk onderwerp in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed; niet alleen vanuit kostenperspectief, maar ook in het kader van inclusie en duurzaamheid. Door ruimte te delen komen mensen elkaar tegen. En ruimte die je niet gebruikt hoeft je niet te bebouwen en verwarmen.

Abonneer op