LinkedInYouTubeTwitter

Onderwerpen voor Vastgoedprofessionals in 2012

De onderwerpen die de komende tijd aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 • Het opstellen van een vastgoednota; best practices, do’s en don’ts.
 • Tijdelijke  invulling aan leegstaande gebouwen; hoe geven we gebouwen die tijdelijk leeg staan een goede functie
 • Conditiegestuurde onderhoudsplanning, hoe werkt het en  wat is de meerwaarde?
 • Kostprijsdekkende huur: hoe werkt het nou precies, wat zijn de voordelen en wat kom je allemaal tegen wanneer je het in gaat voeren
 • Afstoten van gebouwen; makkelijk gezegd, maar wat zijn de kritische succesfactoren voor verkoop van gemeentelijke gebouwen
 • Huurprijsbeleid; historisch bepaald, kostprijsdekkend of marktconform? Wanner doe je wat?
 • Accountmanagement; hoe organiseren we een succesvolle afstemming van de vastgoedprofessional met huurders, exploitanten en beleidsdiensten
 • Creatief omgaan met financiële spelregels:  afschrijvingsmethodieken, restwaardes, wanneer activeren, fondsvorming
 • Uitbesteding; welke onderdelen van het gemeentelijke vastgoedmanagement kunnen succesvol worden uitbesteed aan marktpartijen?
 • Het Makelpunt: alleen voor grote steden?
 • Accommodatiebeleid voor onderwijs, sport en welzijn; wel of geen zaak van de vastgoedprofessional?
 • Verduurzaming van de vastgoedportefeuille; hoe doe je dat slim, mede in relatie tot de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden