LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Deelnemers kiezen zelf de thema's. Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Onderwijshuisvesting tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten staan onderaan de netwerkpagina. 

 

2021

We zijn het jaar gestart met de bijeenkomst 'Bouwen aan kwaliteit'. We hebben daarbij nadrukkelijk naar de ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties gekeken. Als het gaat om goed en inclusief onderwijs in een gezonde en veilige omgeving, valt er nog heel wat te doen; ook als het gaat om onderwijshuisvesting. Ook ging het over de PvE's voor nieuwe of te renoveren scholen. Wat vraagt extra aandacht gezien nieuw beleid, exploitatie en geld?

In het najaar ging het niet alleen over de noodzaak, maar vooral over de manier waarop we de verduurzaming van onze schoolgebouwen kunnen versnellen. In hoeverre kunnen marktpartijen hierbij helpen? Wat hebben gemeenten, scholen en marktpartijen van elkaar nodig om tot een goede samenwerking te komen? Dit thema kwam ook tijdens een sessie van de Maatschappelijk Vastgoeddag aan bod en vraagt duidelijk om een vervolg in 2022.

 

2020

In 2020 hebben verschillende thema's de revue gepasseerd; corona (hoe kan het ook anders), ventilatie, IHP's (analyse 10 IHP's), de verduurzaming en rollen in de facilitaire organisatie.  Veel van deze thema's waren ook onderwerp van gesprek tijdens de online jaarbijeenkomst. 

 

2019

In 2019 (uiteraard) veel aandacht voor verduurzaming en energiebesparing (o.a. informatieplicht), maar ook voor de basis op orde, maatschappelijk rendement en het gezamelijk gebruik van MFA/IKC's. Tevens is dit jaar een landelijk onderzoek naar (school)gebouwen gestart met hierin vragen over de informatieplicht, de verduurzaming, het informatiemanagement en leegstand. De VNG en diverse onderwijssectoren ondersteunen dit initiatief. Dit onderzoek loopt nog door in 2020.

 

2018

In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • In april, juni, juli en oktober verschillende bijeenkomsten rondom verduurzaming (investeren in duurzaamheid, onderhoudscontracten en verduurzamen, slim en duurzaam gebouwbeheer en de praktijk van verduurzamen)
 • In juni een bijeenkomst over onderwijs en sportaccommodaties
 • In december ontmoetten men elkaar weer tijdens de Jaarbijeenkomst in Rotterdam

Verder zijn we eind 2018 samen met de VO-Raad een onderzoek gestart naar de verduurzaming van scholen. Dit onderzoek loopt nog door in 2019.

 

2017

In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • In januari en februari hebben we verspreid door het land een quick scan vastgoedmanagement uitgevoerd (i.s.m. Twynstra Gudde). Hieraan hebben 18 onderwijsorganisaties meegedaan. De resultaten zijn besproken tijdens diverse bijeenkomsten (o.a. Najaarsbijeenkomst) en gepresenteerd in Schoolfacilities (januari 2018)
 • In april is het netwerk aangeschoven bij het netwerk onderhoud rond het thema "Gewenste conditie en NEN'
 • Vanaf mei is, met steun van de PO-Raad, gewerkt aan de publicatie "Naar een nieuwe generatie Integrale Huisvestingsplannen" (Schoolfacilities, november 2017)
 • Ook is er met steun van de PO-Raad en onder begeleiding van Hevo een afwegingskader Renovatie - Nieuwbouw ontwikkeld.
 • Daarbij hebben diverse deelnemers (partners) actief meegedraaid met activiteiten in het kader van In Control!; informatiemanagement voor vastgoed en facility managers (Bouwstenen, 2017)
 • En input geleverd voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018

 

2016

In 2016 zijn er intervisie-bijeenkomsten geweest met deelnemers aan het netwerk. Ook zijn er Bouwstenen-brede activiteiten geweest waar de leden voor zijn uitgenodigd gezien de raakvlakken. Zo is er gesproken over:

 • Onderhoud zelf doen en/of uitbesteden?
 • Spelregels voor verduurzaming én rond facilitair- en gebruikersperspectief
 • IKC's en MFA's: 10 jaar en wat heeft het opgeleverd? én hoe werkt het vanuit organisatorisch perspectief.
 • Een workshop over de relatie tussen gemeente en schoolbesturen
 • Meervoudig gebruik van schoolgebouwen

 

2015

Het netwerk voor onderwijshuisvesting is in 2015 van start gegaan met een kleine groep in een intervisie-achtige setting. Doel is van elkaar te leren. Zo zijn we langs geweest bij:

 • Voila in Leusden (beter zicht op de vraag achter verduurzaming)
 • Accretio in Zwolle (hoe beheer georganiseerd)
 • BCOU in Utrecht (hoe vormgegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen).

Ook waren er een aantal duurzaamheidscafe's, samen met professionals uit andere sectoren. Thema's waren het verduurzamen van het dak en energiegedrag.

Tijdens deze bijeenkomsten is kennis en ervaring uitgewisseld, welke breder is verspreid, o.a. via berichten, artikelen en in publicaties.