LinkedInYouTubeTwitter

Liever één grote pot

Image
Potjes

In plaats van allerlei losse potjes kan het geld voor schoolgebouwen vanuit het Rijk beter in het gemeentefonds worden gestort, blijkt uit onderzoek van de Argumentenfabriek.

 

Dan kan het werkveld zonder al te veel rompslomp en zonder wetswijziging de gebouwen aanpakken; integraal en de slechtste gebouwen eerst. Gemeenten en scholen weten welke scholen als eerste aan de beurt zijn.

Geen wetswijziging nodig

Image
1e bijeenkomst Argumentenfabriek

Het gemeentefonds is een logische keuze omdat de schoolgebouwen op de balans van de gemeenten staan en de samenwerking tussen gemeenten en scholen voldoende is geregeld. Scholen kunnen zelf bouwheer zijn. Daar is geen wetswijziging voor nodig.

Genoeg geregeld

De voorkeur van het werkveld is dat het geld aan de algemene middelen van gemeenten wordt toegevoegd. Het is niet nodig het ook nog eens te labelen omdat er voldoende regels zijn en ook nieuwe Europese regels zorgen dat met het oog op de gewenste kwaliteit voor 2050 wordt gebouwd en verbouwd.

Image
geld te kort

Voortgang monitoren

Gemeenten moeten de besteding van het geld verantwoorden via haar jaarverslag. Daarmee kan de voortgang, ook landelijk, goed worden gemonitord. Mocht de Haagse politiek toch nog iets willen sturen dan zijn aanvullende afspraken mogelijk. 

Uitgebreid onderzoek

Het onderzoek is door de Argumentenfabriek uitgevoerd op initiatief van Bouwstenen voor Sociaal en mede gefinancierd door Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de ministeries van OCW en BZK. Bij het onderzoek zijn ook diverse bestuurders en (financiële) experts van scholen, gemeenten, (bouw)bedrijven, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG betrokken.

Veel consensus, snel meer vaart

Er was opvallend grote consensus over het voorstel voor de weg die het geld vanuit het Rijk zou moeten afleggen om meer vaart te kunnen maken met het gezond en duurzaam maken van scholen. Aanpassing van het systeem is ook gewenst maar dat kan in een parallel spoor en vraagt meer tijd en afstemming.

 

 

Meedoen? 

Steun ons initiatief rond het Deltaplan Scholen, trek samen met ons op en word net als andere gemeenten, scholen en bedrijven partner van Bouwstenen. Samen komen we beter vooruit.

 

In september bespreken we ook andere voorstellen rond het Deltaplan Scholen met iedereen die wil. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer info.

 

Yes you can

Meer informatie

  • Optiekaart incidenteel geld onderwijshuisvesting 
  • Opties: route extra geld onderwijshuisvesting - Resultaten onderzoek Argumentenfabriek, juli 2022) 
  • Deltaplan Scholen
  • Artikel Deltaplan Scholen, werk in uitvoering (vakblad Schoolfacilities, juni 2022)
Image
Optiekaart

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.