LinkedInYouTubeTwitter

Portfoliobeleid

In het portfoliobeleid worden de keuzes vastgelegd ten aanzien van de vastgoedportefeuille. In een bepaalde regelmaat (eens per een of twee jaar) wordt bekeken hoe de vastgoedportefeuille ervoor staat en of deze nog aansluit op de vraag en op welke wijze de portefeuille hierop kan worden aangepast. Dit kan gedaan worden door vastgoedobjecten te verbeteren, te slopen, te bouwen, aan te kopen of te verkopen.