LinkedInYouTubeTwitter

19 Scholen besparen energie

Het programma ‘Scholen besparen energie’ ondersteunt schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het treffen van energiebesparingsmaatregelen die eenvoudig zijn te realiseren en weinig kosten. Hiermee kan vaak al snel zo’n 10% energie worden bespaard. 

Wat houdt het programma in

  • En er worden diverse informatiebijeenkomsten en kennisuitwisselings- en ontwikkelingsactiviteiten georganiseerd.
  • Via diverse websites wordt informatie gedeeld, onder ander over de praktijkervaring met maatregelen en praktische tools en tips.
  • Schoolbesturen kunnen een starterspakket en energiebespaarder aanvragen. De energiebespaarder helpt de mogelijkheden voor energiebesparing op school in kaart te brengen. Er is ook een telefonische helpdesk beschikbaar.

Samenwerking

Het programma is een initiatief van het ministerie van BZK en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van OCW, RVO, Ruimte-OK, de PO- en VO-raad en Bouwstenen. Bouwstenen is aangehaakt omdat het programma aansluit bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019 en het platform vooruit kan helpen bij het uitwisselen en verspreiden van praktijkervaring.  

 

 

 

Aanmelden?

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de diverse onderdelen van het programma.

 

 

Meer informatie