LinkedInYouTubeTwitter

1210 Startbijeenkomst MFA ondernemers

 

Vrijdag 5 oktober 2012 heeft de eerste bijeenkomst van het netwerk MFA Ondernemers plaatsgevonden. Aanwezig waren Bart Lakeman (Kern8), Hans Fassbender ('t Spectrum), Linda van Rooijen (SWB Lienden), Be Gerritse (Accress), Marieke Heilbron en Danny Mooren (Antares), Jeannine Sok (SOK Organiseert), Marc van Leent en Glenn van der Vleuten.

Doel netwerk

Juist in deze economische tijd is behoefte aan leiderschap, creativiteit en vakbekwaamheid bij de exploitantie van MFA's. Doel van het netwerk is om door uitwisseling van kennis en deskundigheid, en door gezamenlijke ontwikkeling van producten en diensten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit ondernemerschap.

Propositie en uitdaging

Tijdens een korte introductieronde heeft elke deelnemer propositie én uitdaging van zijn/haar MFA kernachtig geduid. We hanteren hierbij het principe van de 'persona'; bijv. welke bekend merk of bekende Nederland zou symbool kunnen staan voor wat je beoogd met jouw MFA?

Gastvrijheid

Via een kort interview met Marieke Heilbron over Antares neemt Jeannine Sok ons mee in wat gastvrijheid betekent voor MFA's en wat er mee aan de slag gaan de exploitatie kan opleveren. Belangrijk is dat helder is vanuit welke visie wordt gewerkt en dit ook consequent wordt uitgedragen. De 'persona' is hier wederom behulpzaam; bijv. hoe zou HEMA het doen?

Thema's

Na een rondleiding door Antares, hebben we de verschillende thema's voor deze jaargang opgehaald. We staan zowieso stil bij gastvrijheid; doel is te komen tot een trainingsaanpak voor MFA's. Als 2de thema is branding of merkidenteit bepaald. Welke behoefte heeft jouw eindgebruiker? Hoe speel je hier op? Bij beide thema's wordt het accent gelegd op hoe dit zijn vertaling krijgt in personeel en organisatie.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 11 januari 2013 (09.30-13.30 uur). We zijn dan te gast bij Geesje Duursma in De Pleats, Burgum.