LinkedInYouTubeTwitter

Door met onderwijshuisvesting

deltaplan

We zijn er nog niet, maar komen wel stap voor stap vooruit, is de conclusie uit de bijeenkomst over het Deltaplan Scholen op 7 maart 2024. Een Deltaplan gericht op een betere (werk) plek voor 2,5 miljoen kinderen en 250.000 leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Vooral meer geld

Naast de enorme inzet van gemeenten en scholen om de schoolgebouwen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen, zijn er de afgelopen twee jaar in Bouwstenen-verband vooral acties ondernomen in de voorwaardelijke sfeer. Insteek daarbij was vooral meer geld. Met meer geld kan de organisatie worden opgetuigd, het tij in het onderhoud worden gekeerd en programmatisch worden toegewerkt naar een kwaliteit die we in Nederland voor 2050 met elkaar voor ogen hebben. 

Belangrijke wapenfeiten

Anders dan twee jaar geleden:

  • is nu voor iedereen helder wie voor de bekostiging verantwoordelijk is (het Rijk) en hoe incidenteel en structureel geld beter en sneller richting uitvoering kan worden gebracht.
  • weten we nu concreet en door iedereen na te rekenen hoeveel (extra) geld gemeenten nodig hebben om de klus te klaren.
  • hebben we meer inzicht hoe gemeenten, aanvullend op de Integrale Huisvestingsplannen, het tij willen keren en wat daarbij komt kijken. 
  • is het onderwerp in de partijprogramma van politiek Den Haag gekomen. 

Programma voor Den Haag

Inmiddels wordt ook bij het Ministerie van OCW onderwijshuisvesting serieus opgepakt (van 0,5 naar 9 fte) en wordt gewerkt aan een aanpak met meer landelijke sturing op de uitvoering. Wat ontbreekt of waar we weinig zicht op hebben is of er ook een programma voor Den Haag zelf ligt, bijvoorbeeld hoe te komen tot meer geld en betere regels die passen bij de opgave van deze tijd. We gaan daarover graag in gesprek. 

Lastige keuzes

En vooral doorgaan op de ingeslagen weg, reageerde de deelnemers tijdens de bijeenkomst; doorgaan op de financiële lijn in combinatie met de te leveren kwaliteit. Dat vraagt input van de deelnemers, huiswerk en open boeken over de inkomsten, uitgaven en voortgang van de opgave. Het kan ook leiden tot lastige keuzes over waar we wel of niet in kunnen investeren of over het anders organiseren van het onderwijs. Van belang om goed in gesprek te blijven met Den Haag. En dat is dan ook de inzet van het Bouwstenen-netwerk komend jaar.

 

 

Meedoen? 

Graag. Samen komen we beter vooruit.

  • Hou ons op de hoogte van wat er lokaal speelt, lastige keuzes en goede voorbeelden via nieuws@bouwstenen.nl
  • Doe mee in het netwerk onderwijshuisvesting voor:
Image
Yes you can petrol

Meer informatie

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.