LinkedInYouTubeTwitter

Vermogenswaarde

Een algemene term waarmee de potentiële waarde-ontwikkeling van een vastgoedobject wordt aangeduid, met derhalve de mogelijkheid van vermogensvorming op termijn, zonder specifiek te zijn ten aanzien van de omstandigheden waaronder deze waarde geldt en de daarbij te hanteren waarderingsmethode.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)