LinkedInYouTubeTwitter

Waardering en taxaties

 

Handboeken

  • Handboek Marktwaardering 2020 (Ministerie van BZK, 30 oktober 2020). Woningcorporaties kunnen hiermee hun vastgoed in verhuurde staat op marktwaarde waarderen.

 

Deze notitie gaat in op de verwerking en verantwoording van vastgoed en geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden vastgoed duurzaam moet worden afgewaardeerd. Hierbij is de verkrijgprijs de waarderingsgrondslag.