LinkedInYouTubeTwitter

1.1 Rolverdeling

Keurmerk ChefproofDe rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en de gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat in de kern uit de scheiding tussen beleid en eigendom.

  • De beleidsafdeling geeft aan welke behoefte aan vastgoed er is voor het realiseren van het gemeentebeleid. De afdeling regelt tevens de financiering en stelt de kaders voor de gebruikersexploitatie c.q. de maatschappelijke doelen vast.
  • De vastgoedorganisatie stelt zich op als eigenaar en het bedrijfseconomisch geweten voor het vastgoed van de gemeente. De gemeentelijke vastgoedorganisatie zal de kosten voor het onderhoud, de afschrijvingen en de financiering via huurtarieven of gebruikersvergoedingen doorberekenen aan de huurders of de beleidsafdelingen.

 

Toelichting
Deze rollenscheiding is vaak nog geen praktijk. Voor de helderheid van de discussie en de onderbouwing en transparantie van de besluitvorming is het evenwel van groot belang deze rollen te scheiden en expliciet te beleggen. Hierdoor ontstaat op natuurlijke wijze een goede balans tussen het maatschappelijke en financiële rendement.

 

Bron
Redactieteam (december 2016)