LinkedInYouTubeTwitter

1.2 Preambule met bedoeling en verwachting

Keurmerk ChefproofHet doel van het vastgoed is ………… (zelf invullen). Betrokken partijen verwachten dat dit doel vooral kan worden gerealiseerd door ………… (zelf invullen).

 

Toelichting
Voor een goed inzicht en begrip van de wetten, procedures, routines en nieuwe beleidsafspraken in het gemeentelijk vastgoed is het aan te raden dat betrokken partijen de bedoelingen en verwachtingen van het vastgoed en het vastgoedmanagement periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) en bij beleidswijzigingen, nieuwe activiteiten of afspraken expliciet naar elkaar uitspreken. Ze kunnen als preambule bij nieuw beleid en andere afspraken, waaronder ook huurcontracten, worden opgenomen.

 

Dit is vooral van belang indien voor het realiseren van de beleidsdoelen meerdere partijen betrokken zijn. In dat geval is het extra belangrijk helder te hebben wat de gezamenlijke ambities zijn, of en in welke mate de beoogde doelen uitstijgen boven de doelen van de afzonderlijke organisaties en of er een gelijke visie bestaat over de wijze waarop de doelen kunnen worden bereikt en ieders rol daarin. Gezamenlijk optrekken vraagt altijd meer afstemming en als de extra ambities niet kunnen worden waargemaakt valt ook de bodem onder de samenwerking weg.

 

Gezamenlijke doelen en ambities in maatschappelijk vastgoed kunnen betrekking hebben op:

  • (meer) inhoud of betrokkenheid;
  • (verbeteren) gezamenlijke dienstverlening;
  • (versterken) ontmoetingen in buurt, wijk of stad of tussen bepaalde bevolkingsgroepen;
  • (efficiënter) delen van ruimte en faciliteiten.

 

Bron
Bijeenkomst Spelregels vanuit facilitair perspectief (14 september 2016)