LinkedInYouTubeTwitter

1.3 Wet- en regelgeving

Keurmerk ChefproofHet vastgoed en het gebruik daarvan moeten voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Toelichting 
Denk aan regels rond brandveiligheid, asbest, legionellapreventie, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), de regels rond begroting en verantwoording (het BBV), de ruimtelijke ordening (de Omgevingswet), het bouwbesluit en de Wet Markt en Overheid.

 

Komende periode is speciale aandacht nodig voor duurzaamheid (Energieakkoord, afval), (brand)veiligheid en toegankelijkheid.

 

Wijzigingen in wet- en regelgeving tijdens de gebruiksperiode van het gebouw kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Ook een verandering van gebruik tijdens de huur- of exploitatieperiode kan leiden tot verplichte aanpassingen met financiële consequenties.

 

Bron
Spelregels voor het beheer van gebouwen in de gebouwenexploitatie (gemeente Tilburg, maart 2015). Aangepast door redactieteam (augustus 2015)

Zakboekje 'Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties' 

Begrippen
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Legionellapreventie, Wet WION

 

Meer informatie