LinkedInYouTubeTwitter

1204 Conditiegestuurde onderhoudsplanning

Op 27 april 2012 kwamen de Vastgoedprofessionals bijeen. Bijgaand een impressie van deze bijeenkomst.

 

Aanwezig: Almere, Utrecht, Wijchen, Den Helder, Maastricht, Den Bosch, Hoogeveen, Enschede, Nijmegen, Bouwstenen voor Sociaal

 

Conditiegestuurd onderhoud in Almere

De 18 aanwezigen worden warm ontvangen op het stadhuis van de gemeente Almere door Pieter Truijens en Henk Hoogland. Henk Hoogland geeft inzicht in de positie en werkwijze van het Vastgoedbedrijf Almere en de omvang van de vastgoedportefeuille. Enkele jaren geleden heeft de gemeente Almere de omslag gemaakt van tijd- en geldgestuurd onderhoud naar conditiegestuurd onderhoud. Deze omslag heeft veel rust gebracht in de relatie met de politiek. Het gesprek met de politiek gaat nu niet meer over de vraag of de onderhoudskosten wellicht naar beneden kunnen, maar over de vraag of de huidige onderhoudsconditie voldoende wordt ervaren of dat wellicht een lagere onderhoudsconditie acceptabel is. Daarbij stuurt de gemeente op onderhoudsconditie 3 (voldoende) volgens NEN 2767. Bijzondere objecten, of gedeelten van gebouwen met een belangrijke publieksfunctie, worden onderhouden op onderhoudsconditie 2 (goed). Zie bijgaande presentatie.

 

Ervaring elders

Enkele gemeenten, waaronder Nijmegen, Enschede en Maastricht, doen ervaring op met het combineren van planmatig onderhoud met verduurzamingsmaatregelen. De gemeente Enschede slaagt er in om de duurzaamheidsambitie, een CO2-neutrale portefeuille in 2020, te financieren binnen het budget voor onderhoud en tussentijdse functieverbetering. Nijmegen kapitaliseert de toekomstige energiebesparing en stelt dit bedrag beschikbaar voor additionele investeringen. Deze methodiek is op bestuurlijk niveau geborgd.

 

Nijmegen en Den Helder hebben de coördinatie van onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan externe dienstverleners. De ervaringen daarmee zijn wisselend. In beide gevallen blijft het noodzakelijk om interne gemeentelijke capaciteit in te zetten voor de aansturing. Andere gemeenten hebben de aansturing van onderhoudswerkzaamheden in eigen huis georganiseerd en zetten daar ongeveer 2,5 fte per 100 gebouwen op in. Enkele gemeenten, waaronder Almere en Hoogeveen, beschikken (nog) over eigen uitvoerende onderhoudscapaciteit. Dit wordt als een meerwaarde ervaren. De monteurs en technici manifesteren zich in de accommodaties als ambassadeur van het vastgoedbedrijf.

 

Tot slot

De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitstekende lunch en een inspirerende wandeling langs architectonische hoogtepunten in het stadshart van Almere. De gemeente Almere wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

 

De volgende bijeenkomst in gepland op 15 juni in Nijmegen en heeft als thema: het afstoten en tijdelijk invullen van leegstaande gebouwen.