LinkedInYouTubeTwitter

1206 Verkoopstrategie leegstaand maatschappelijk vastgoed

Verslag bijeenkomst Vastgoedprofessionals 15 juni 2012.

 

Aanwezig: Nijmegen, Rotterdam, Utrecht,  Den Helder, Den Bosch, Hoogeveen, Enschede, Zevenaar, Aalsmeer, Oss, Amsterdam Oost, Amsterdam Noord, Arnhem, Katwijk, Doetinchem, Dordrecht, Roerdalen, Assen, Oegstgeest, Asset FM, Geotax, bbn adviseurs,  Bouwstenen voor Sociaal

 

De 26 aanwezigen worden warm ontvangen bij de gemeente Nijmegen door gastheer Marcel van Oorsouw.

 

Verkoopstrategie Rotterdam

Jose Beumer en Caroline Bosscher van de gemeente Rotterdam geven een inleiding over de omvangrijke opgave waar de gemeente Rotterdam voor staat. De gemeente stelt zich ten doel om al het vastgoed dat geen beleidsdoel dient te verkopen en heeft daarvoor een zorgvuldige dispositiestrategie ontwikkeld.  In de Rotterdamse praktijk blijkt het moeilijk te zijn om netto opbrengsten te genereren. Veel objecten hebben hoge boekwaardes. De gemeente realiseert in de praktijk vaak een opbrengst die net voldoende is om boekwaarde en kosten te dekken. Daarvoor worden allerlei creatieve strategien ingezet. Zo heeft de gemeente naast de reguliere verkoop via makelaars ook goede ervaring met klushuizen en particulier opdrachtgeverschap. Toch blijkt het verkopen vaak moeilijk te zijn. De laatste tijd legt de gemeente Rotterdam meer focus op creatieve en rendabele verhuur. Voor makelaarsdiensten en leegstandsbeheer heeft Rotterdam aanbestedingen gehouden.

 

Casus Doetinchem

De gemeente Doetinchem legt de casus van de voormalige bibliotheek voor. De aanwezige vastgoedprofessionals adviseren de gemeente om een marktconsultatie te houden. Bij een dergelijke consultatie worden op voorhand bij voorkeur zo weinig mogelijk beperkingen opgenomen en wordt ook geen minimale opbrengst vermeld.

 

Best practice

De aanwezigen wisselen allerlei best practices uit. Enkele voorbeelden:

 • Een oud schoolgebouw wordt veranderd in onderkomen voor startende ondernemers
 • Een oude bibliotheek wordt gekocht door een kerkgenootschap
 • Een oude sporthal wordt gebruikt als overdekte speeltuin
 • Een monumentaal schoolgebouw heeft een nieuwe bestemming gekregen als MFC. Daarvoor is de ontwikkeling van een nieuwbouwplan gestaakt.
 • 25 panden zijn verkocht aan corporaties, waarbij de ruimtebehoefte voor welzijnsfuncties is geborgd (zie ook het verslag van chefs vastgoed over verkoop gemeentelijke panden in Zeeburg).

 

Adviezen

Ook worden er adviezen uitgewisseld:

 • Maak bij verkoop van meerdere objecten een mandje van zoet en zuur
 • Prijsvragen zijn een goed middel om creativiteit te mobiliseren. Werp daarbij zo min mogelijk barrières op en presenteer de alternatieve opties objectief aan het bestuur
 • Kijk integraal naar voorzieningen en zorg voor een goede afstemming van beleid en vastgoed
 • In krimpgebieden heeft herbestemming voor zorgfuncties vaak veel potentie
 • Aanbesteding maakt leegstandsbeheer kostendekkend
 • Zorg er voor dat ‘de markt’ weet welke objecten te koop zijn
 • Betrek het bestuur nadrukkelijk bij de verkoopstrategie en pleit voor een rechte rug

 

Afronding

De gemeente Nijmegen wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en de inleiders ontvangen een blijk van waardering voor hun bijdrage aan de discussie.

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober in Utrecht en heeft als thema: Huurprijsbeleid.

 

Rinald van der Wal