LinkedInYouTubeTwitter

1205 In gesprek met de huisvestingsvrager


StructuurschetsOp 25 mei 2012 zijn de Chefs Vastgoed bij elkaar gekomen om te spreken over hoe de afdeling vastgoed het gesprek met de huisvestingsvrager goed kan organiseren.
  • Hoe kunnen beleidsmakers/huisvestingsvragers goed hun vraag naar accommodaties formuleren (hoeveel m2's, welke kwaliteit, wanneer nodig, etcetera)?
  • En hoe kan de vastgoedmanager zorgen voor het goede gesprek met deze huisvestingsvrager?
Aanpak Oss
Fons Geraedts van de gemeente Oss vertelt hoe de gemeente de afgelopen jaren het huisvestingsproces voor haar burger integraal heeft georganiseerd (zie hier zijn presentatie). Kern van de aanpak is:
  • het opstellen van een integraal voorzieningenbeleid voor alle beleidsdomeinen en alle wijken en kernen. Hiermee wordt optimaal (dubbel)gebruik mogelijk.
  • het hanteren van een uniforme en integrale rekenmethodiek voor de kostprijs, zodat eindgebruikers vastgoedoverwegingen meenemen in hun keuze voor een accommodatie.
  • de voorzieningen als middel te zien en niet als doel, zodat het eigen bezit niet centraal komt te staan.
  • het voorzieningenbeleid op te stellen in overleg met het middenveld, zodat burgers verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het vinden en gebruiken van voorzieningen.
 
Organisatorisch is de aanpak ondersteund door het opstarten van een intaketeam (één aanspreekpunt voor burgers) en een makelpunt (optimaal benutten voorraad). Hierin werken Maatschappelijke Ontwikkeling (beleidsmakers), het Vastgoedbedrijf (eigenaar) en Wijkzaken (contactpersonen burgers) samen. Een handig intern communicatie-instrument is de kaart met de streefportefeuille vastgoed binnen de gemeente, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de huidige en toekomstige portefeuille is.
 

Aanpak Nijmegen
Vervolgens vertelde Eric Peperkamp over het Nijmeegse model (zie hier zijn presentatie). De afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties (VSA) bundelt het eigendom en het gebruik van het vastgoed. De huisvestingsvrager wordt gevormd door Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Voor burgers en externe klanten is VSA het aanspreekpunt. Het samenspel tussen VSA en  MO is vormgegeven door het instellen van 'verbindingsofficieren': generalisten die zich inzetten voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Marijke Elfadly (productmanager Onderwijshuisvesting) is een van deze verbindingsofficieren. Zij lichtte haar praktijk toe.
 
Wat helpt
Hulpmiddeelen an de hand van de verhalen viel te concluderen dat afstemming is gediend bij hulpmiddelen zoals kaartbeelden met het huidig en toekomstig vastgoed, maar ook met het organisatorisch helder organiseren: rolzuiverheid van afdelingen met heldere verantwoordelijkheden en taken en het organiseren van de verbinding door middel van overlegstructureren en/of verbindingspersonen.
 
Afsluiting
Als afsluiting werd het trekkerschap van Sidney Mac Gillavry van de groep overgedragen aan Ingrid de Moel.
 
Belangstellenden kunnen meedoen met de ontwikkelactiviteiten rond voorzieningenplanning. Meer informatie over voorzieningenplanning en integraal voorzieningenbeleid is te vinden op de Bouwstenen-site. 
 
De volgende bijeenkomst is op 31 augustus 2012.