LinkedInYouTubeTwitter

1208 Hoe kan het maatschappelijk vastgoed het best renderen?

Op 31 augustus 2012 ontmoette chefs vastgoed elkaar in de commissariskamer van de oude Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM).

 

Om te beginnen werden nieuwtjes, ervaringen en beelden uitgewisseld o.a. over regionale samenwerking (speelt in Twente, Utrecht, Dordrecht en Amsterdam), ervaring met Ibis en vastgoed maps en wensen over activiteiten en organisatie Bouwstenen.

 

Vervolgens kwam Arnoud Vlak, lector maatschappelijk vastgoed bij de Hoge School Rotterdam met een prikkelende stelling en een inleiding over vastgoed waarmee meteen het gesprek op gang kwam:

  • Vlak beschreef de verschillen in bedrijfsvoering bij vastgoed en diensten en benadrukte de noodzaak die twee te ontrafelen. Een proces waar veel gemeenten mee bezig zijn.
  • Ook ging hij in op de verschillende markten en rollen in het vastgoed, waaronder rollen in de kapitaalmarkt, vastgoedinvesteringsmarkt en consumentenmarkt.  Gemeenten hebben net als corporaties vaak alle rollen en daardoor worden niet altijd de juiste beslissingen genomen was de stelling van Vlak. Gemeenten kunnen beter geen vastgoed hebben, dan zijn ze beleidsmatig en financieel veel flexibeler. Een aantal chefs kon zich hier in vinden, maar in de praktijk zijn er ook andere argumenten om het vastgoed in bezit te houden. Genoemd zijn sturing (via vastgoed), geld (goedkope rente) en risico’s (inspelen op beleidswijzigingen).
  • Binnen gemeenten gaat de meeste aandacht uit naar rollen in de investeringsmarkt en consumentenmarkt. De vraag hoe gemeenten haar vermogen het beste kan inzetten (hoe het eigen vermogen het beste rendeert) is meestal niet  aan de orde, althans niet zo expliciet. Gemeenten gaan vaak uit van een rendement van 0%.
  • De Contabiliteitswet, waarbij wordt uitgegaan van historische kostprijs en boekwaarden i.p.v. martkwaarden, staat een goede, transparante, bedrijfseconomische  afweging in de weg, meent Vlak. Volgens  de chefs kijken zij wel naar bedrijfseconomische aspecten en wordt er naast een finacieel plaatje volgens gemeentelijke regels ook een bedrijfseconomisch plaatje gemaakt.
  • Vlak vind dat gemeenten beter kunnen sturen met ruimtelijk instrumenten zoals erfpacht en bestemmingsplannen. Maar dat ligt lastig. Om MFA’s  beter te laten renderen heb je liever een ruime bestemming, maar dan ben je de sturing meteen weer kwijt.

Bijgaand de presentatie van Arnoud Vlak. 

Op het eind van de ochtend leidde Bert Hooijer de chefs door het gebouw van de nieuwe RDM gebouw, dat nu staat voor Research, Development en Manufacturing.

 

Volgende bijeenkomst is op 23 november in Breda.