LinkedInYouTubeTwitter

1410 Duurzaam doen

Op woensdag 29 oktober  is de Bouwstenen- werkgroep Verduurzamen maatschappelijk vastgoed te gast bij het Cygnus Gymnasium, een gerenoveerde en erg duurzame school. De school heeft vanwege die duurzaamheid ook de Gulden Fenixprijs gewonnen. Bij het opstellen van het programma van eisen voor de renovatie zijn ook leerlingen en docenten betrokken. De renovatie is met name ook uniek omdat de school een monument is en bij de renovatie veel aandacht is geweest voor het herstel van de originele details en ontwerpen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

 

Actualiteiten 

We staan uitgebreid stil bij de consequenties van het nieuwe beleid dat scholen per 1 januari 2015 verantwoordelijkheid zijn voor het totaal onderhoud van de school.  De verwachting is dat veel schoolbesturen vast zullen lopen door gebrek aan expertise en een overkill aan aanbod van partijen die willen ontzorgen. Dit laatste is nog een stap die voor de meeste schoolbesturen te ver weg is. Zeggenschap is zeer belangrijk voor de school en het uitbesteden daarvan is voor de meeste schoolbesturen geen logische keuze. Prestatiecontracten over onderhoud maar ook voor verduurzaming zijn een mooi instrument die verlaging van exploitatielasten voor de school kunnen meebrengen. We bespreken het belang om dit soort contracten bij lokale partijen onder te brengen en hoe dat bij aanbesteding te organiseren is.

 

Gedragsverandering

Eke Schins licht toe hoe met gedragsverandering en monitoring scholen gemiddeld 25% energie kunnen besparen. Gecombineerd met een lesprogramma over dit onderwerp wordt nog een extra 10% besparing gehaald. Grontmij en het Klimaatverbond hebben een dashboard ontwikkelt voor zowel basisscholen als voortgezet onderwijs waarbij spelenderwijs energieverbruik inzichtelijk wordt gemaakt. In combinatie met het nemen van energiemaatregelen zijn er scholen die zelfs 60% besparing halen.  De methodiek is, met een kleine aanpassing,  ook toepasbaar voor bijvoorbeeld gemeenschapshuizen.

 

Versnelling

In de doorkijk naar het programma voor 2015 van de werkgroep, constateren we dat we nog meer duurzaam moeten doen. En dat het niet bij praten over thema’s moet blijven. Hiervoor gaan we op woensdag 21 januari een workshop met een schoolbestuur organiseren over hoe je verduurzaming op de agenda zet en wat er voor nodig is om met schoolbesturen en gemeenten de verduurzaming van scholen te organiseren.

 

Rienks Bouwmanagement zal deze workshop aan de hand van een concrete casus van een van deelnemende gemeenten uitwerken, Grontmij levert zijn ervaring aan met gedragsverandering en huisvestingsstrategie. Het schoolbestuur van de casus zal worden uitgenodigd om mee te doen in de workshop. En we hopen hier de deelnemende gemeenten concrete handvatten te geven om een proces tot verduurzaming met scholen tot stand te brengen.

 

Woensdag 21 januari 2015 mag vast in de agenda.

 

We bedanken het Cygnus Gymnasium voor de gastvrijheid, de lekkere lunch en de rondleiding door het gebouw.