LinkedInYouTubeTwitter

1503 Verder met verduurzamen in 2015


Op donderdag 26 maart 2015 ontmoeten de koplopers in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed elkaar in de Rooie Cent in Amersfoort (label B, flink geïsoleerd maar zonder zonnepanelen).

 

Stand van zaken

We maken een rondje waar iedereen staat bij het realiseren van de duurzaamheidsambities, hoe het wordt aangepakt, hoeveel miljoenen er beschikbaar zijn om het uit te voeren en waar die vandaan komen (gemeentebegroting, SDE-subsidies, provinciale programma’s kasstromen). We zijn allemaal druk met een eigen aanpak en hebben een eigen tempo. Wat we delen en bij elkaar herkennen is de taaiheid van de interne procedures om zaken voor elkaar te krijgen. De hoofdlijnen van het gesprek zijn verwerkt in een bericht over verduurzaming op de website van Bouwstenen.

 

Om verder vooruit te komen speken we het volgende af

  • We actualiseren de tekst over de aanpak van de afzonderlijke gemeenten en delen openbare informatie via de website van Bouwstenen. Dan weten we van elkaar waar we mee bezig zijn, kunnen we tijdens bijeenkomsten meer de diepte in. Van Breda, Leiden, Tilburg en Zwolle hebben we nog geen tekst staan dus ook graag input voor een basistekst.
  • We volgen onze eigen agenda en werken als groep aan gezamenlijke punten. We leggen  zelf de inhoudelijke en financiële basis voor de groep (van belang voor de continuïteit).
  • Het is niet nodig om op alle onderdelen van de duurzaamheidsagenda samen te werken. Het zou al lang mooi zijn als ieder binnen de groep één of twee mensen vindt die tegen hetzelfde aan lopen en elkaar vooruit helpen.
  • We wisselen contactgegevens uit zodat we elkaar gemakkelijk kunnen vinden en bevragen (ook meelezen).
  • Met elkaar houden we de landelijke ontwikkelingen bij en koppelen we terug naar de groep als daar iets relevants uit te melden valt.

Het gaat er vooral om van elkaar te leren en elkaar vooruit te helpen en dan vooral daar waar het gemeentespecifiek is. Technische kennis is overal te halen.

 

Punten om aan te werken

Omdat we niet overal tegelijk aan kunnen werken staan voor de komende periode een aantal punten op de agenda van de groep zelf.

  1. EPA-U
  2. Split Incentive
  3. Energiemanager en opbrengsten
  4. Interne en financiële administratie-problematiek
  5. Overzicht financiële constructies om duurzaamheidsambities waar te maken.

Komende periode pakken we een van deze onderwerpen bij de kop (nadere info volgt). Ook maken Ron, Leendert en Ingrid een afspraak over de city deals. En ondertussen loopt er al een actie met chefs vastgoed mbt plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed. 

 

Trend einde fosiele brandstof

Volgens trendwatchers is het einde van het tijdperk van fossiele brandstoffen in zicht. Zonne- en windenergie zijn dan mogelijke alternatieven, maar je kunt ook denken aan verwarming door het goed en op duurzame wijze verstoken van houtsnippers uit eigen omgeving. Minder CO2 dan een gewone houtkachel, lekker warm voor huishoudens in de winter en zomers te gebruiken voor het openbaar zwembad. Na de onderlinge uitwisseling bleven diverse gemeenten na om zich over dit onderwerp te laten informeren.

 

Volgende bijeenkomst

Via linkedIn, telefoon, enz. weten we elkaar te vinden. We treffen elkaar weer op donderdag 18 juni in Amersfoort of andere locatie in midden van het land. Leendert Odijk zal vanaf nu de groep trekken en de bijeenkomsten met de deelnemers voorbereiden. Relevante info kan rechtstreeks naar portal@bouwstenen.nl.