LinkedInYouTubeTwitter

1500 Thema's voor 2015

Onderstaand de onderwerpen/thema's zoals die door het werkveld (hoofden gemeentelijke vastgoedafdelingen, vastgoedprofessionals, duurzaamheidsmedewerkers) naar voren zijn gebracht m.b.t. (houvast bij de) realisatie duurzaamheids- en energiedoelen. Het is een werklijst die in overleg met het werkveld steeds kan worden aangepast/uitgebreid.

 

Uitwerking en ondersteuning

De werkgroep verduurzamen maatschappelijk vastgoed gaat met deze onderwerpen/thema's aan de slag, binnen de mogelijkheden die ze hiervoor heeft (= eigen tijd + € 6.000,- in de gezamenlijke pot).

 

Bj de uitvoering wordt de werkgroep ondersteund door diverse organisaties. Als u de werkgroep ook wilt steunen met kennis, tijd of geld, horen we dat graag. Dan maken we de vraag scherper en pakken we het in co-productie op, zodat er voor de praktijk goed bruikbare oplossingen komen.  

 

Beter kunnen werken (draagvlak, tools en houvast)

 

Wat

Actie (samen met)

Waarom en hoe?

  • Argumenten (na kelderen energieprijs)
  • verbinding met andere dossiers (werk, agenda stad, bottum up, enz.)
Gesprekken (RVO/RWS/BvS) in voorbereiding

Bestuurlijke aandacht, draagvlak en mogelijkheden (komt nu vaak op schouders enkeling, motieven en mogelijkheden bestuurlijk gezien)

Twee bestuursbijeenkomsten samen met VNG op 16 maart 2015 over sturing en op 23 maart over overmaat.

Diverse artikelen Bouwstenen en interview met bestuurder (actie Bouwstenen)

EPA-U

Werkgroep (18 juni)

Goede breed gedragen maat voor duurzaamheid en energie zoals GPR,BREAM

Monitoring en benchmark (BvS)

Duurzaamheid als onderdeel van lopende benchmarkinitiatieven (geen aparte)

Benchmark energiegegevens gemeenten (RVO/BvS/RWS)

NEN 2767 conditiegestuurd onderhoud

 

Beheer WKO's

 

Duurzaam aanbesteden

 

Formulering prestaties voor prestatiecontracten

 

Voorbeelden voor aanbesteding en uitbesteding

 

Formuleren spelregels voor interne afspraken rond duurzaamheid en energie

Samen met redactieteam spelregels (BvS)

Actueel overzicht haalbare maatregelen

 

Ambities versus financiële middelen (memo op rijtje hoe Den Bosch, Nijmegen ea het doen?)

Actie werkgroep

Werken met life cycle cost modellen

 

Ervaring met split incentive duurzaamheidsmaatregelen

Actie werkgroep
Onderzoek praktijkervaringen (RVO/BvS)

Huurcontracten met verduurzamingscomponent

 

Verduurzamen hele portefeuille via DMOP (inclusief houvast voor al of niet verduurzamen of afstoten/demonteren)

Case Breda ingebracht in werkgroepbijeenkomst
Energieneutrale nieuw in maart 2015.
Verdere actie werkgroep

Plan van aanpak verduurzaming hele portefeuille; met voorbeelden van Utrecht en Breda

Actie Chefs vastgoed en werkgroep
Bijeenkomst Plan van aanpak verduurzamen op
22 mei 2015 (BvS)

Energiemanager en opbrengsten

Actie werkgroep

Financiele constructies

Actie werkgroep

Bijeenkomst Financieringsconstructies voor Klimaatprojecten op 19 mei 2015 (RWS)

Interne financiele en administratieve problematiek

Actie werkgroep

Al werkende weg (scherper) vragen formuleren en op zoek naar antwoorden/oplossingen

 

 

 

Inhoudelijke verdieping (mogelijkheden en concrete projecten)

 

Onderwerp

Actie (samen met)

Voortbouwen op eerdere bijeenkomst rond de gedragscomponent

 

Verduurzamen scholen, oa Zeister aanpak

 

Licht en energiebesparing

 

Warm bouwen in bestaande bouw

 

Duurzame daken (zon, groen, isolatie); interessante pilot

 Themacafé op 22 mei 2015

Zonne-energie (techniek)

 

Verwarming met biomassa uit eigen omgeving zoals snoeiafval

 Themacafé op 26 maart 2015

Andere nieuwe technische mogelijkheden

 

Andere aanpak en benadering (o.a. One Planet)

 

 

Participeren in/afstemming met trajecten van anderen

 

Wat

Wie participeert/heeft contact  en zorgt voor terugkoppeling aan de groep

Agenda Stad (Europeese Agenda)

met City-deals

Deventer

Verduurzamen zwembaden (Infomil)

Zeist

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (BZK, VNG, RVO)

Plan nog in de maak. Contact over geweest.

Bouwstenen

Handreiking DMOP scholen (RVO)

gereed naar verwachting najaar 2015

Zeist en Leiden

Green Deal scholen

 

Bouwstenen

Energiesprong kantoren

Houden ons op de hoogte

Bouwstenen

Provinciale programma's

Alle deelnemers werkgroep

 

 

 

 

Kennisdeling en borging

 

Hoe

Actie (samen met)

Onderlinge vraagbaak

Vragen op linkedIn Bouwstenen (met medewerking van hele netwerk)

Berichten over praktijk en hoe beter/anders

Artikel over regie en opdrachtgeverschap in Schoolfacilities februari 2015 (5.500 abonnementen)

 

Diverse berichten en links in Nieuwsbrief Bouwstenen (5.700 abonnementen)

Eenduidige begrippen, aanvullen bestaande lijst 

 

Inhoudelijke info op website Bouwstenen ordenen en beoordelen (kaf van koren)

 

Info op website Bouwstenen aanvullen

 

Najaarsbijeenkomst als in 2012, 2013 en 2014