LinkedInYouTubeTwitter

15 Sociaal ondernemerschap

De ontwikkelgroep ‘Sociaal ondernemerschap’ is een besloten groep binnen de MFA-ondernemers van Bouwstenen voor Sociaal. De deelnemers aan de ontwikkelgroep bepalen samen het programma. Inmiddels zijn er tien deelnemers. 

 

Wat willen we bereiken?

Het ontwikkelprogramma Sociaal ondernemerschap is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in/rond een MFA of andere welzijnslocaties, die een volgende stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling willen maken. Focus ligt op inspiratie, kennisontwikkeling, vergroten sociaal ondernemerschap en innovatie.

 

Resultaten van het ontwikkelprogramma kunnen zijn:

 • Het is een ‘volgende stap’ voor deelnemers; persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en leiderschap.
 • De ontwikkelgroep levert een bijdrage aan de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016 van Bouwstenen voor Sociaal.
 • De ontwikkelgroep levert een publicatie op.
 • De deelnemers kunnen als expertteam ‘Sociaal ondernemerschap’ binnen (en buiten) Bouwstenen functioneren.
 • De ontwikkelgroep kan een (bijdrage aan) onderzoeksopdracht binnen (en buiten) Bouwstenen leveren.

Plaats en data

Er zijn vier bijeenkomsten gepland, deze vinden plaats op:

 • Vrijdag 2 oktober 2015, Kulthurhus Olst Wijhe
 • Vrijdag 13 november 2015, nog te bepalen
 • Vrijdag 22 januari 2016, Stichting Ons Bedrijf Barneveld
 • Vrijdag 11 maart 2016, nog te bepalen

Meer informatie

 • Glenn van der Vleuten , trekker van het netwerk MFA ondernemers en aanjager van deze ontwikkelgroep, 06 - 1088 6132
 • Ingrid de Moel , voor Bouwstenen brede activiteiten, 06 - 5231 0845