LinkedInYouTubeTwitter

1502 De drie D's en vastgoed

Nog net even voor carnaval komen chefs bij elkaar in een spiksplinter nieuwe school in Oeteldonk. Deze Brede Bosche School is zo nieuw dat het adres digitaal nog niet te vinden is.

 

Bijpraten

Het onderwerp van vandaag is de betekenis van de drie decentralisaties voor het werk van de chefs, maar ondertussen praten we ook bij over de gewenste voortgang rond duurzaamheid, het wegwerken van de overmaat (en verkoopstrategieën) en de spelregels.

 

Breder aanvliegen en actief verbinden

De ontwikkelingen rond de 3 D’s kunnen worden vertaald naar kansen en bedreigingen voor gemeenten. De bedreiging zit in de concurrentie die ontstaat tussen gemeentelijke voorzieningen (en vastgoed) en die van zorgorganisaties (exploitatie van de plint). De rekening is voor de belastingbetaler/verzekeringsnemer. De kans zit hem in ruimte voor nieuwe woon-oplossingen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

 

Het liefst zouden we de vraagstukken rond wonen, zorg en voorzieningen integraal aanvliegen. Maar gesprekken over vastgoed zijn nu nog vaak op basis van incidenten en concrete vragen van beleidsafdelingen. Strategische gesprekken zijn lastig, onder andere omdat zorg niet in termen van vastgoed denkt en gemeenten nog veel bezig zijn geweest met zorgcontracten. Zelf actief meepraten over zaken rond wonen en zorg en verkenners op pad sturen (fte’s voor vrijmaken), helpt om de verbinding te leggen, elkaars taal en belangen te leren kennen, risico’s beter te kunnen inschatten en een inefficiënte voorzieningenstructuur (leeg vastgoed) te voorkomen. Ook kan zorg en wonen actiever onderwerp van gesprek zijn bij de (lokale gesprekken) over de voorzieningenstructuur. Het voorzieningenplan gaat niet alleen over sport, cultuur, onderwijs, enz. maar ook over wonen en zorg. Waar wordt welke zorg verleend? Thuis, in kleine buurtvoorzieningen of meer centraal? In Breda loopt een pilot rond deze brede benadering, samen met BMC.

 

Minder overheid meer markt

Maar er ligt ook een punt van bezinning bij de wijze van sturing. Momenteel wordt er vooral ingestoken op overleg en afstemming. Maar er is meer. Minder overheid meer markt, houdt ook in dat de overheid met meer markt te maken krijgt en zich daar (opnieuw) tot zal moeten verhouden. Niet alleen aan de kant van het loslaten, maar ook aan de kant van sturing (hoe doe je dat bij bakkers, supermarkten, enz.).

 

(Zorg)ondernemers hebben een perspectief van 1 of enkele jaren. Dat is belangrijk om te realiseren. De ontwikkelingen rond de 3D’s zouden ook een duidelijke plek moeten hebben in het meerjarenperspectief voor het gemeentelijk vastgoed. En gemeenten kunnen het afstoten van het eigen vastgoed gebruiken in de onderhandelingen met zorgondernemers. Hier ligt ook een relatie met afstoot/verkoopstrategieën van het gemeentelijk vastgoed en de vraag waarom gemeenten vastgoed hebben.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst gaat over de waardering, meerwaarde, toekomstwaarde en andere waarde-zaken rond gemeentelijk vastgoed. Programma volgt. Datum 5 juni graag vast reserveren.

 

En we houden ons aanbevolen voor input en vragen rond waarde-zaken, waar we nog wijzer in willen worden of als goed voorbeeld zou kunnen dienen.

 

En niet vergeten je wethouder te tippen voor de bestuursbijeenkomst op 23 maart in Eindhoven.