LinkedInYouTubeTwitter

1502 Risicomanagement in de Vastgoedportefeuille

Op 6 februari 2015 gaan de vastgoedprofessionals met elkaar in gesprek over professioneel leegstandsbeheer bij maatschappelijk vastgoed. We worden hartelijk ontvangen door John Machiels van SRO in MFA De Icoon te Amersfoort. In de horecaruimte naast de sporthal voeren we met elkaar de discussie over risicomanagement in de vastgoedportefeuille.

 

Inbreng vanuit Rotterdam

Het onderwerp Risicomanagement is ingebracht door Rotterdam. De afdeling vastgoed maakt daar sinds enige tijd deel uit van Stadsontwikkeling. Binnen stadsontwikkeling is het gebruikelijk om voor allerlei projecten en processen meerdere jaren vooruit te kijken en te bezien met welke risico’s de gemeente op langere termijn zal worden geconfronteerd. Wanneer de risico’s in beeld zijn is de gemeente ook in staat om daar pro-actief op te sturen of een risicoreservering in de begroting op te nemen. In Rotterdam wordt een dergelijke benadering ook verwacht van de afdeling vastgoed.

  

Wat is risicomanagement

In een eerste gedachtewisseling wordt al gauw duidelijk dat het begrip risicomanagement op verschillende manieren kan worden ingevuld. Op het hoge abstractieniveau dat de gemeente Rotterdam nu voor ogen heeft wordt er nog nauwelijks gestuurd. De gemeente Enschede heeft wel een risicoanalyse op pand niveau uitgevoerd. Het format dat zij daarvoor heeft ontwikkeld wordt besproken en verspreid onder de deelnemers aan de bijeenkomst.

  • Enschede onderscheidt 3 categorieën (eigen gebruik, maatschappelijk en verkoop)
  • en beoordeelt voor elk pand risico’s op het gebied van contract, pand, wet- en regelgeving en financiën.

Bij deze analyse staat de benadering vanuit vastgoed (aanbod) centraal.

 

Analyse van toekomstige vraag

In de Rotterdamse casus gaat het vooral om het analyseren van de toekomstige vraag. We analyseren dit met elkaar en komen tot de conclusie dat de toekomstige vraag vooral wordt bepaald door politiek beleid, demografische ontwikkelingen, landelijke trends en de performance van de huidige maatschappelijke dienstverleners. Wanneer we dit verder analyseren komen we tot de conclusie dat er verschillende vastgoedcategorieën moeten worden onderscheiden. De toekomstige vraag naar huisvesting voor onderwijs, sport, cultuur, welzijn, eigen huisvesting, etc is telkens op een andere manier afhankelijk van de 4 genoemde invloedsfactoren.

 

Ergonomie en het voorkomen van wandobstakelsFocus op sport

John Machiels van SRO neemt ons vervolgens mee in de wereld van de sport. Hij laat zien hoe de sportparticipatie zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld, welke rol verenigingen en private ondernemers daarin spelen en welke voorspellingen er kunnen worden gedaan voor de toekomst. Hij gaat ook in op de vraag naar accommodaties. Hij verwacht een licht dalende vraag voor de komende jaren. Zie hier de Whitepaper Sportvastgoed van SRO.

 

Handen en voeten

Samen met John proberen wij de algemene trends die hij signaleert concreet te vertalen naar toename of afname van de vraag naar accommodaties, zoals dat wordt beoogd in Rotterdam. Het lukt, en de effecten lijken mee te vallen.  Zie hier de presentatie van John.

 

We bedanken onze gastheer voor zijn hartelijke ontvangst en inspirerende bijdrage én de prima lunch.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 april 2015 om 09.30 uur in Amsterdam.