LinkedInYouTubeTwitter

1409 Professioneel leegstandsbeheer

Op vrijdag 26 september 2014 gaan vastgoedprofessionals van divers  gemeenten met elkaar in gesprek over leegstandsbeheer.

 

We worden hartelijk ontvangen door Marion Bakker van de gemeente Tilburg in MFA De poorten; een verbouwde kerk die gedeeltelijk leeg staat. Past goed bij het thema.

 

Aanbesteding van leegstandsbeheer

De gemeente Rotterdam heeft ervaring met het aanbesteden van leegstandsbeheer. Als uitvloeisel daarvan zijn met drie leegstandsbeheerders overeenkomsten gesloten. De leegstand kost nu geen geld meer. Daarbij kan de invulling van de leegstand leiden tot meerwaarde voor de buurt. Caroline Bosscher van Rotterdam doet kort verslag van haar ervaring. De gemeente is overwegend positief en houdt voldoende controle over de invulling.

  

De inbreng van een leegstandsbeheerder

Leegstaand vastgoed een tijdelijke en nuttige invulling geven, zodat risico's als diefstal, verval en kraak worden geminimaliseerd is inmiddels een specialisme geworden  voor Camelot.  Ze beheert vastgoed voor periodes van enkele maanden tot 10 jaar. Florus Paans van Camelot is één van de partners van de gemeente Rotterdam. In zijn inleiding laat hij zien dat er sprake is van een complex wettelijk kader. Dat maakt de inbreng van een snel schakelende specialist van grote meerwaarde. In de samenwerking met Rotterdam moet Camelot telkens inschrijven op panden in de vorm van een minicompetitie. Deze werkwijze is bewerkelijk en levert ook (commerciële) beperkingen. De gemeente erkent die situatie en zal bij heraanbestedingkiezen voor een ander systeem van verdeling onder de geselecteerde beheerders.

 

Gedeeltelijke leegstand is een hardnekkig en complex probleem

In de afgelopen twee decennia hebben veel gemeenten geïnvesteerd in brede scholen en MFA’s. Ook daar is leegstand. Afstoten is geen optie; de complexen zijn gedeeltelijk nog volop in gebruik en boekwaardes zijn hoog. Hoe krijgen we de ruimte weer goed en nuttig gevuld.

De gemeente Tilburg krijgt met dit probleem te kampen. Marion Bakker van de gemeente Tilburg deelt haar dilemma’s. Daarbij blijken er geen pasklare oplossingen te bestaan. Het toelaten van meer commerciële functies, wordt door de gemeente nog maar zelden overwogen. Hier liggen wellicht mogelijkheden. Daarvoor zal de gemeente de bestemming moeten verruimen. Zie hier haar presentatie.

 

Tot slot

We bedanken onze gastvrouw voor haar hartelijke ontvangst en inspirerende bijdrage én de heerlijke lunch!

 

Volgende bijeenkomst is op  4 december 2014. Hebben jullie je al aangemeld?

 

Bijlage Size
1409 leegstand in Tilburg.pdf (236.75 KB) 236.75 KB
1409 Leegstandsbeheer anno nu.pdf (4.12 MB) 4.12 MB