LinkedInYouTubeTwitter

1603 Onderhoud; zelf doen of uitbesteden?

OnderwijshuisvestingOp 15 maart 2016 verzamelen vijftien scholen zich in De Rooie Cent rond de vraag; onderhoud, zelf doen of uitbesteden? Het is een bont gezelschap van grote en kleine scholen, grote en kleine uitbesteders en scholen die wel of geen taken bundelen. 

 

We zitten hier vooral om van elkaar te leren en elkaar vooruit te helpen. Vrijwel iedereen heeft ook een concrete vraag. Een deel wordt tijdens de bijeenkomst beantwoord, andere werken we nog uit. Dat kunnen we samen doen. Zo werkt dat bij Bouwstenen. Hoe meer er mee doen, hoe beter we vooruit komen.

 

Wat is het hoger gelegen doel?

Zonder in algemeenheden te willen vervallen gaat het gesprek al snel over de vraag ‘wat wil de school?’. Operationele vragen (over wel of niet uitbesteden) kunnen niet echt beantwoord worden als het hoger gelegen doel niet helder is. We moeten vooral zelf leren doorvragen.

 

Onderhoud

Verantwoordelijkheid en risico’s

De school heeft (ook los van gemeenten) een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebouw, het eigen personeel, maar ook het personeel van uitvoerders. Een deel van die verantwoordelijkheid kun je afdekken en verleggen, maar veel is ook afhankelijk van wat anderen kunnen en willen. Alle scholen doen eens in de 2 à 3 jaar wel een risicoscan. Niet alles kun je afdekken of verleggen. Hoe meer en groter de risico’s waar je vanaf wilt, hoe hoger de rekening. En moet je risico’s die je zelf het beste kunt beheersen wel buiten de deur zetten?

 

Ervaring

Er gaat van alles over tafel. Van NEN-normen, interpretaties, onderhoudskosten als percentage van de materiële instandhouding tot resultaat- en prestatiegerichte samenwerkingscontracten, waar nog niet veel ervaring mee is. Opvallend zijn de grote hoeveelheden contracten die sommige scholen hebben. Alleen het contractbeheer is al een hele opgave. Gelukkig zijn daar handige tools voor. Opvallend is ook het beperkt aantal goede ervaringen met uitbesteding. Met elkaar de goede ervaringen delen helpt.

 

Jezelf en elkaar vooruit helpen

Professioneel opdrachtgeverschapOver de vraag welke competenties je in huis moet hebben om een goed opdrachtgever te zijn, bestaat een in de groep niet echt bekende brochure ‘Competent Opdrachtgever’ (Ruimte-OK, 2014). We spreken af dat iedereen die bekijkt en terugkoppelt wat hij/zij hier aan heeft en wat er eventueel mist. Daar leren we niet alleen zelf van, want samen zien we meer.

 

Byke Monsma stuurt ons haar lijstje met vragen die zij bij uitbesteding hanteert. Zijn de verantwoordelijkheden belegd, de disciplines in huis, de prijzen onderbouwd, enz. Ze heeft ook een aantal contracten die ze met ons wil delen en waar we van kunnen leren.

 

Verder aan de slag

Wim Lengkeek biedt aan samen met anderen een aanzet te maken voor een afwegingskader voor uitbesteding. Waar moet je naar kijken en waar wil je op sturen; op aantal leerlingen (concurrentie of samenwerking), op onderwijs (bij elkaar of juist apart), op prijs (zo goedkoop mogelijk of binnen de vergoeding)? We horen graag wie er mee wil denken.

 

Volgende keer bespreken we het resultaat. Byke heeft ook een suggestie voor een nieuw onderwerp; het meerjaren onderhoudsprogramma. Als we daar een keer met elkaar in duiken, kunnen we ook beter beoordelen wat we zelf moeten kunnen en/of wat de kwaliteit is van hetgeen opdrachtnemers ons bieden.  

Samenwerken maakt sterk 

Wie doet er mee?

De netwerken die binnen Bouwstenen draaien zijn erop gericht elkaar vooruit te helpen. Dat is niet gratis (geen subsidie), maar daar staat tegenover dat we onze eigen (onafhankelijke) agenda volgen. De publicaties, berichten en inhoud van de website laten zien wat we in netwerkverband kunnen. Vandaag hebben we de eerste stap gezet. We horen graag of u deel wilt uitmaken van het netwerk Onderwijshuisvesting. U kunt zich hier aanmelden.

 

Als u meedoet, wordt u ook partner van Bouwstenen. Als partner heeft u bij ons altijd een streepje voor en kunt u ook gratis aanschuiven bij veel andere ontwikkelactiviteiten. Onder andere bij de bijeenkomst 'Wat leren we van 10 jaar IKC's en MFA's? op 22 april 2016 en de bijeenkomsten over informatiemanagement die we dit jaar organiseren.