LinkedInYouTubeTwitter

1606 Relatie tussen gemeenten en scholen

Op 23 juni 2016 verzorgt Bouwstenen een workshop bij de PO-raad over de samenwerking tussen scholen en gemeenten rond onderwijshuisvesting. Dit keer gaat het niet over de inhoud, maar over de relatie. Spannend.

 

Relatie weer in evenwicht

Aanleiding is de lijst met ruim 60 klachten van scholen over gemeenten die Bouwstenen van de PO-raad onder ogen kreeg. Bouwstenen analyseerde en categoriseerde ze. Zie ook dit artikel in Schoolfacilities. De top drie gaat over:

  • Geld; als gevolg van Rijkskorting en overheveling hebben gemeenten geen dekking meer voor eerdere investeringen en scholen hebben nog geen reserves kunnen opbouwen.
  • Professionaliteit; bij gemeenten loopt de deskundigheid weg en bij scholen is er nog onvoldoende in huis.
  • Afstemming; over zaken als leegstand, onderhoud en reorganisaties.

Door de veranderingen is er onbalans ontstaan. Partijen moeten zich opnieuw tot elkaar verhouden. Een deel moet in Den Haag worden opgelost, maar veel zaken rond professinaliteit en afstemming hebben scholen en gemeenten zelf in de hand.

 

Besluiten om het anders te doen

Een relatie wordt niet vanzelf beter. Daar gaan twee besluiten aan vooraf, vertelt Ingrid de Moel van Bouwstenen, ook vanuit haar opleiding als mediator. Het besluit om:

  1. Oud zeer op te ruimen. Dat moet je zelf doen. Dat kan je niet bij een ander neerleggen.
  2. Je eigen gedrag aan te passen. Want als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg.

 

Hoe help je een relatie om zeep

Dan volgt een korte cursus hoe je een relatie om zeep kunt helpen. Natuurlijk vooral om van te leren en te kijken hoe het anders kan. Er is veel kritiek op gemeenten. En gemeenten hebben ook kritiek op scholen. Ze komen allemaal op tafel en Ingrid weet er ook nog een paar. Een grijns op de gezichten. Ja, best wel herkenbaar allemaal. En nu je het zo zegt …..

De gemeente lijkt een machtig en veelkoppig monster. Maar scholen zijn zeker zo machtig en monsterlijk. Het is maar van welke kant je het bekijkt.

 

Hoe ga je met elkaar om?

Vervolgens duiken we in de onderhandelingsstijlen en praten met elkaar hoe we het nu doen. Forceren komt veel voor; van beide kanten. Scholen ervaren (mede als gevolg daarvan) ook vaak een dichte deur bij de gemeente. Scholen passen zich soms te gemakkelijk aan, vinden scholen ook zelf. De slachtofferrol is daarbij niet vreemd. In het meest gunstigste geval wordt er (soms met hangen en wurgen) een compromis gesloten. En er is eigenlijk maar één school aanwezig die oprecht kan zeggen goed met de gemeente samen te werken.

 

Hoe verbeter je de relatie

Wat doet die school die lekker samen werkt? We praten over de voorwaarden om tot een betere relatie te komen. Daar komen de twee besluiten weer om de hoek. Maar ook zaken als:

  • Niet alleen aan de inhoud maar ook aan de relatie met de gemeente werken (bijvoorbeeld een keer gaan bowlen).
  • Meer oog voor de agenda van de gemeente en het krachtenspel waar de gemeente in zit.
  • Meer oog voor het proces. Weten wat er bij de ander speelt en hoe de hazen lopen.
  • Geen eigen visie doordrukken, maar samen een visie opstellen.
  • Geen verborgen agenda’s, open en eerlijk over je mogelijkheden.

 

Geld...Handreiking renovatie

Tot slot bespreken we hoe om te gaan met de handreiking Renovatie van de LVO. Scholen zijn bang dat gemeenten hem als norm gaan gebruiken. Je kunt de handreiking negeren en hopen dat de gemeente hem niet heeft gezien (ontwijken). Je kunt er een krachtige reactie tegen over zetten, maar dan stuur je aan op strijd (een reactief proces). Je kunt hem ook reframen als praatstuk en aansturen op een interactief proces. Hem gebruiken als aanleiding voor een gesprek. Dat kunnen gemeenten en scholen lokaal doen. Om het goed te doen moet je het verleden thuis laten, weten waar je staat, reageren vanuit een zelfbewuste houding en bereid zijn de samenwerking aan te gaan. Dat zijn bewuste besluiten.

 

Meedoen met Bouwstenen

Bouwstenen is een ontwikkelend netwerk voor scholen, kinderopvang, gemeenten en maatschappelijke dienstverleners die als partners zijn verbonden. Partners hebben altijd een streepje voor en kunnen gratis deelnemen aan één van de netwerken en verschillende ontwikkelactiviteiten.

Zie hier meer informatie over:

 

SchoolfacilitiesBouwstenen is na de zomer mede uitgever van Schoolfacilities. Als u wilt meedenken over de nieuwe koers van Schoolfacilities horen we dat graag tijdens een meedenk-borrel voor scholen op 11 juli of via andere kanalen.