LinkedInYouTubeTwitter

1606 Vernieuwend welzijn

Het netwerk Vastgoedprofessionals is op 3 juni te gast in het prachtige nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. We worden hartelijk ontvangen door Hella van de Bunt en Arthur van Loon. Vandaag staat in het teken van de vernieuwde werkwijze in Utrecht onder de naam: ‘Vernieuwend welzijn’. 

 

Rondje langs de velden

We  beginnen met een rondje over de stand van zaken rond welzijn en vastgoed in de verschillende gemeenten. Wat er gedeeld wordt:

  • Gebruiksovereenkomsten worden omgezet in huurovereenkomsten. Dat levert de problematiek op van huurders die vragen of er onderhuur mag plaatsvinden en er horeca mag komen, met alle spanning in het kader van de wet markt en overheid tot gevolg.
  • Nog zoekende  naar accommodatiebeleid.  Huidige status is gedoe over welzijnsgebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. De gemeente wordt vaak benaderd door clubs die ruimte zoeken en niks te besteden hebben.
  • Een forse taakstelling op welzijn. Het afstoten van accommodaties levert protest op. De gemeente wil kijken of partijen de  exploitatie kunnen overnemen. Een nieuw initiatief is het  ‘Right to Challenge’. Derden mogen daarbij aantonen de exploitatie daadwerkelijk te kunnen overnemen. Er lopen nu marktverkenningen.
  • Het eigendom van vastgoed is niet nodig om beleidsdoelstellingen uit te voeren. Er wordt gewerkt aan een afwegingskader voor het bepalen van het toekomstperspectief van accommodaties. De gemeente heeft de ambitie om de jaarlijkse exploitatietekorten weg te werken. In dat kader wordt gekeken naar bewonersinitiatieven en landelijke exploitatieorganisaties.
  • Relatief veel vastgoed in bezit, met weinig eigendom bij gemeenschapshuizen. Accommodatiebeleid staat op het programma en de gemeente maakt kleine stapjes.
  • De burgerinitiatieven. Bij deze burgers leeft wel het gevoel dat men een probleem van de gemeente aan het oplossen is. Er zijn vooral verenigingen actief in buurthuizen en die eigenen zich het gebouw ook toe.

 

Gemeente Utrecht vertelt

Hella en Arthur presenteren het concept vernieuwend welzijn. Het is in een aantal jaren tot stand gekomen. De belangrijkste wijziging is dat er vraag-gestuurd wordt gewerkt. Dit in tegenstelling tot de werkwijze uit het verleden waarin aanbod-gestuurd werd gewerkt. De gemeente stelt nu ook eisen aan de bezetting van accommodaties. Minimale norm voor gebruik is 35 uur per week. Bij een lagere bezetting moet samengewerkt worden en wordt een accommodatie in principe gesloten of beter gebruikt.

 

Het meten van het gebruik is wel complex. Reservering en meting gaat via het vastgoedloket van de gemeente, dit gaat echter alleen over vernieuwend welzijn gebouwen.

 

De huurprijs is afhankelijk van de mate waarin er aansluiting is met doelen van de gemeente. De gemeente werkt nog wel samen met welzijnsinstellingen en doet dat op basis van SLA’s (Service Level Agreement).

 

Prangende vragen

Na dit verhelderende verhaal zijn de aanwezigen benieuwd naar het volgende:

  • Welk probleem is opgelost? Er is veel bespaard, zowel op activiteitensubsidies als op vastgoed. Het waterhoofd van welzijnsorganisaties is verdwenen.
  • Wat is verloren gegaan? Wijkwelzijnsorganisaties beheerden ook de speeltuinen en organiseerden daar leuke activiteiten.
  • Wat is verbeterd? Bereikbaarheid voor burgers van de ruimtes is verbeterd. Activiteiten en ondersteuning van de gemeente is nu vraaggericht.

 

Hella en Arthur bedankt voor deze toelichting en de gastvrije ontvangst.

 

3D'sWhat’s next

De volgende keer komen we bijeen na de zomer en gaan we dieper in op vastgoed en de 3D’s. Datum en programma volgen.  

 

Meer informatie