LinkedInYouTubeTwitter

1609 Vastgoed en de 3D's

Op vrijdag 16 september zijn de Vastgoedprofessionals te gast in doe-het-zelf-café de Rooie Cent in Amersfoort. We beginnen met een rondje 'stand in het land' en delen informatie over belangrijke onderwerpen. 

 

Transformatie tot wonen 2Transformaties in Almere

In Almere zijn dat transformaties, waaronder het ombouwen van een kantoor naar studentenhuisvesting en de samenwerking met een burgerinitiatief om te komen tot een wooncoöperatie. Ook fluctuerende leerlingenaantallen in het basisonderwijs houden de gemeente bezig.

 

De Utrechtse zorgportefeuille

In Utrecht zijn er topics in de zorgportefeuille. De gemeente kijkt opnieuw naar locaties voor dag- en nachtopvang en zoekt naar manieren om deze opvang te verzorgen in een nieuw concept. Wat te doen met spontane initiatieven voor een voedselbank en hoe kan de gemeente omgaan met maatschappelijke dienstverleners die aan de gemeente vragen of ze de accommodatie ook kunnen kopen? Daarnaast is de gemeente op dit moment erg druk met de verduurzaming van scholen.

 

In Tilburg: de roadmap

Ook in Tilburg is duurzaamheid een groot thema. De gemeente is bezig met de implementatie van de roadmap. Op de achtergrond speelt nog altijd de implementatie van het huurbeleid. Alle huurprijzen zijn inmiddels herberekend en worden op dit moment besproken met de huurders.

 

De 3D’s in Hellendoorn

Ewald Kosters van de gemeente Hellendoorn praat ons bij over de wijze waarop de gemeente van een probleem een kans heeft gemaakt in het kader van de drie decentralisaties.

 

Hij licht toe dat in het nieuwe Huis voor Cultuur en Bestuur al kort na de ingebruikname een ruimte overschot ontstaat van ca. 1.000 m2. De gemeente besluit deze ruimte te verhuren aan organisaties betrokken bij de drie decentralisaties. Het initiatief om een Zorgvloerconcept te realiseren is geboren. Daarvoor blijkt veel belangstelling. Organisaties waaronder GGD-Twente, Mee, Mediant, A-rea, Medipoint en Stichting De Welle besluiten om deel te nemen. Met deze ontwikkeling geeft de gemeente inhoud aan de doelstelling om knooppunten te organiseren waar gemeente, burgers en bedrijven zich met elkaar verbinden.

 

 

Minder gemakkelijk is het de gemeente vergaan bij het vullen van extra ruimte die is gebouwd in het zwem-sport-zorgcomplex Het Ravijn. Hier heeft de gemeente bewust overmaat gecreëerd om ruimte te bieden aan maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met zorg en gezondheid. De ruimte staat al enkele jaren leeg. De gemeente houdt echter vast aan de thematische invulling van deze plek en zal binnenkort nieuwe initiatieven ondernemen.

 

 


Vervolg

  • Hopenlijk treffen we elkaar weer op 1 december tijdens de  Najaarsbijeenkomst.  Je kunt je hier aanmelden.
  • Dan gaan we ook in op de organisatie van de Bouwstenen-activiteiten volgend jaar. 
 

 

Meer informatie

 

 

 

 

Bijlage Size
1609 Vastgoed en de 3D's gemeente Hellendoorn.pdf (751.3 KB) 751.3 KB