LinkedInYouTubeTwitter

1705 Opzet portefeuilleplan

Op 18 mei 2017 komt het netwerk Vastgoedsturing bijeen in Ede, de stad waarvan vandaag bekend is gemaakt dat het de gelukkigste stad van Nederland is. 

 

Gemeentehuis Ede

Doel van de bijeenkomst is het bespreken van de bouwstenen waarmee een portefeuilleplan wordt opgebouwd. Immers, tijdens de najaarsbijeenkomst hoopt het netwerk een 'leidraad portefeuilleplan' te presenteren.

 

De aanwezigheid van 14 deelnemers uit 11 verschillende gemeenten, en allen betrokken bij het formuleren of uitvoeren van een portefeuilleplan, staat garant voor veel ervaringuitwisseling en discussie. Zo ontstaat er met name discussie over:

 

De plek van het portefeuilleplan in de vastgoedsturing

 • Voor wie schrijf je het plan eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen het portefeuilleplan, vastgoedbeleid of bedrijfsplan?
 • Hoe is de wisselwerking tussen beleidsafdelingen, vastgoedafdelingen en de gebruikers?

 

De opbouw van het portefeuilleplan

 • Hoe globaal of gedetailleerd werk je het plan uit?
 • Het denken over een 'wensportefeuille' werkt voor een gemeente anders dan voor bijvoorbeeld een woningcorporatie: binnen een gemeente zijn er per beleidsveld een kleiner aantal gebouwen die het beeld bepalen, waardoor afwegingen meer kwalitatief zijn dan op aantallen.
 • Hoe geef je het proces vorm, zodat je een gedragen en uitvoerbaar plan krijgt?

 

Stof tot nadenken

Als voorbereiding op de volgende bijeenkomst, krijgen de deelnemers het volgende 'huiswerk' mee:

 • Het portefeuilleplan is vaak verdeeld over meerdere documenten (Vastgoednota, Collegeprogramma, projectvoorstellen). Welke documenten worden in jouw gemeente gebruikt om richting te geven aan de portefeuille?
 • Wat is de plek van het portefeuilleplan in de P&C-cyclus?
 • Als er nu al een portefeuilleplan is: wat is de inhoudsopgave?
 • Aan welke thema's (Duurzaamheid? Klanttevredenheid?) wordt aandacht gegeven?

 

De resultaten hiervan bespreken we in de volgende bijeenkomst. Tevens besteden we dan ook aandacht de prestatie-indicatoren (KPI's): waar wordt op gestuurd? Kortom, volop te bespreken de volgende keer!

 

Save the date!

 • 14 september
 • 09.30 tot 13.00 uur
 • Gemeentehuis Utrecht