LinkedInYouTubeTwitter

Investeren in duurzaamheid

Op 11 april 2018 komen huisvestingsmedewerkers in het PO- en VO-onderwijs bijeen rond het thema investeren in duurzaamheid; een actueel thema en een mooie voorbereiding op de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord.


De bedoeling
Doel van de bijeenkomst is een beter beeld te krijgen van de investeringsbehoefte en de vorm en inhoud van een investeringsplan voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Ook verkennen we de financieringsmogelijkheden voor deze investeringen.

 

Genodigden

Naast de deelnemers die in 2017 hebben meegedaan met het ontwikkelen van een afwegingskader renovatie-nieuwbouw en IHP’s vanuit de bedoeling, zijn ook nieuwe facilitair/huisvestingsmedewerkers uit het PO en VO van harte welkom.

 

Wat gaan we doen?

Vooral van elkaar leren. Wie heeft er al een plan, hoe is die tot stand gekomen en wat is de ervaring? Dat doen we aan de hand van een concreet voorbeeld; het investeringsplan van Dunamare Onderwijsgroep uit Haarlem. Daarna vergelijken we de benadering van de deelnemers en de aannames die ze (van plan zijn te) hanteren.


Wat betreft de financiering kijken we naar de mogelijkheden en ervaring van financiering uit de gemeenten, eigen middelen, subsidies, leningen van gemeenten of bank en andere financieringsconstructies.

 

Op het eind van de bijeenkomst bespreken we waar we volgende keer dieper op in willen duiken danwel het volgende onderwerp van ons lijstje pakken.

 

Programma

09.30 uur Kennismaking en ontwikkelingen rond Klimaatakkoord
10.00 uur Praktijkvoorbeeld investeringsplan Dunamare
11.00 uur Vergelijking benadering en aannames (in groepen)
12.00 uur Uitwisseling en bespreken resultaten (plenair)
12.30 uur Financieringsopties
13.00 uur Afronding en afspraken voor het vervolg. Aansluitend lunch.

 

Voorbereiding

Ter voorbereiding ontvangen we graag ook een kijkje in uw plan (ook als dit een eerste opzet is). Dat mag vertrouwelijk. Op basis daarvan maken we een opzet waarmee we de plannen kunnen vergelijken en bespreken.

 

Datum, tijd en locatie

  • 11 april 2018
  • 09.30 - 13.00 uur
  • PO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht

 

 

Bent u erbij?

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden voor medewerkers van PO-scholen in verband met vergoeding vanuit PO-raad.

Medewerkers van VO-scholen kunnen met dit netwerk meedoen als zij partner van Bouwstenen zijn of worden.

 

Wilt u er bij zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden.

 

 


 

 

Meer informatie

Eerder werkte de groep aan:

Wilt u een abonnement op Schoolfacilities? Dan kunt u zich hier aanmelden.

 

Meer informatie rond het onderwerp en de context

  • Energieakkoord 
  • Startschot Klimaatakkoord en samenstelling van de tafels (bericht Rijksoverheid, februari 2018)
  • Besparingspotentieel zoals genoemd in ECN rapport (samenvattend artikel in Schoolfacilities, januari 2018)
  • Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2016; bericht RVO
  • Van het gas af; Bouwstenen-bericht over het Interbestuurlijk programma van Rijk, gemeenten, procincies en waterschappen rond maatschappelijk vastgoed. 
Datum
Aantal dagen
0.50
Open of besloten
Open
Organisatie
Bouwstenen ism PO-Raad