LinkedInYouTubeTwitter

Vragen aan gemeenten 2018

Vragen

Om in beeld te krijgen waar gemeenten staan met hun vastgoed(management) en dat goed te kunnen faciliteren, hebben we in netwerkverband onderstaande vragen opgesteld.

 

De vragen gaan over de gemeentelijke portefeuille, de verduurzaming, personele en financiële zaken. Ze borduren voort op het gezamenlijke ontwikkelwerk dat we de afgelopen jaren in Bouwstenen-verband hebben verricht. 

 

Eind september 2018 hebben al zo'n 90 gemeenten de enquête ingevuld. Meedoen kan nog steeds. 

 

Benodigde tijd

Met de managementrapportage in de hand kost het beantwoorden van de vragen naar verwachting een klein uurtje. Heeft u de gegevens even niet paraat? Geen nood, de meeste vragen kunt u invullen op basis van schattingen of met  'weet niet'.    

 

Rapport op maat retour

In ruil voor het invullen krijgt u de resultaten van uw eigen gemeente, die van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners én het landelijk beeld retour. Een mooi document om uw gemeente te vergelijken met andere gemeenten.  

 

Landelijk beeld en verder onderzoek

De resultaten worden zo verwerkt dat individuele gemeenten niet herkenbaar zijn. Ook kunt u ons toestemming geven de ingevulde gegevens al dan niet anoniem met andere onderzoekers te delen, zodat u voor onderzoeken door studenten of bureau's niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. De gevens worden ook gebruikt voor onderzoek in diverse Bouwstenen-netwerken. De resultaten daarvan worden gepresenteerd tijdens onze jaarbijeenkomst op 4 december 2018 in het WTC in Rotterdam. 

 

Wij verzoeken u de enquête zo spoedig mogelijk in te vullen, zodat ook uw gemeente wordt meegenomen in het landelijk beeld.    

 

Mede namens de VNG alvast dank voor uw bijdrage.