LinkedInYouTubeTwitter

1804 Investeren in duurzaamheid

Op 11 april 2018 zijn 15 huisvestingsmedewerkers uit het PO/V(S)O in Utrecht bijeen om ervaringen te delen over investeren in duurzaamheid. We starten met een kennismakingsrondje en een presentatie van Ingrid de Moel (Bouwstenen) over de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord. Gertjan van Midden (PO-Raad) vult aan.

 

Voorbeeld Dunamare

Kees Beentjes van Dunamare (onderwijsgroep in de regio Haarlem) laat zien hoe zij tot een investeringsplan voor de verduurzaming van de scholen komen. Daarbij zetten ze de gebruikers van hun 24 locaties centraal. Daar gaat het uiteindelijk om. Het is een hele klus geweest. Er is veel informatie en die moet je op orde hebben en samenvoegen in je plan.

 

Hoe doen anderen het?

In kleinere groepjes delen we vervolgens ieders ervaring met investeren in duurzaamheid. Er komt van alles voorbij; stopcontacten, meterkasten die niet zwaar genoeg zijn, warmtepompen en lange termijn investeringen. Ook gaat het gesprek over de financiering, bijvoorbeeld vanuit gemeenten, eigen middelen, subsidies, leningen, enz.

 

Slimmer en eenvoudiger

We sluiten af met heerlijke broodjes en concluderen dat er nog flink wat nodig is om verduurzaming in huisvesting te realiseren. Veel concrete punten worden genoemd, maar meer op hoofdlijnen gaat het om:

  1. Gezamenlijke opgave; als gemeente en andere niet meedoen houdt het snel op;
  2. Vereenvoudigen van de opgave; er zijn meer regels, subsidievoorwaarden, technische mogelijkheden dan we in de praktijk kunnen behappen en eigenlijk moet het niet zo moeilijk zijn;
  3. Slim investeren in de vooruitgang; in plaats van door regels en geld op je plek gehouden worden meer kijken naar het toekomstig onderwijs.

 

Verslag en uitwerking

De presentatie van Bouwstenen en Dunamare tref je onderstaand aan. De resultaten van de bijeenkomst worden nog verder uitgewerkt en er volgt ook nog een artikel over het onderwerp en de bijeenkomst in Schoolfacilities.

 

 

What's next?

Als we de resultaten hebben verwerkt (we hebben een hele actielijst) organiseren we de volgende bijeenkomst. We hebben wat concrete suggesties gekregen die we samen kunnen uitwerken en we gaan ook op zoek gaan naar wat inspiratie van anderen.   

 

 
Bijlage Size
1804 Investeren in verduurzaming - Bouwstenen (1.19 MB) 1.19 MB
1804 Presentatie Dunamare (5.49 MB) 5.49 MB