LinkedInYouTubeTwitter

1901 Aanpak verduurzamen scholen

Op 17 januari 2019 zijn we te gast bij Avans Hogeschool in Breda om te kijken wat we, aansluitend op een artikel in Schoolfacilities, van Avans en elkaar kunnen leren over de duurzaamheidsaanpak in het onderwijs. 

Brede benadering

De ochtend begint met een kort rondje, waarna John Theeuwes van Avans in gaat op het beleid van Avans en de manier waarop het duurzaamheidsprogramma tot stand is gekomen. Doel is “startbekwame toekomstbestendige beroepsprofessional”. Avans is begonnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in de opleidingen te verwerken. In 2016 werd duidelijk dat Avans ook qua bedrijfsvoering zelf aan de bak moest. Uit het gesprek komt naar voren dat deze twee aspecten, het leren over duurzaamheid en het duurzaam doen op school, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat ze elkaar ook versterken.

Eigen routes

We bespreken de routes van de deelnemers bij de verduurzaming. Om de doelen van het klimaatbeleid te halen is een bredere blik en meer draagvlak nodig; zowel bij bestuur als in de school. John heeft hiervoor mooie handvatten gegeven (het nieuwe gewoon campagne, regelmatig terugkoppelen) en deelt (vertrouwelijk en via de mail naar de aanwezigen) het plan van Avans. Ingrid zet de routes uit in een schema (ook via mail) en heeft een ideetje voor het vervolg. 

Klimaatneutrale lokaal

Halverwege het programma maken we een uitstapje naar het klimaatneutrale lokaal. Hier is een installatie aanwezig waarmee de leerlingen zelf de klimaatsystemen kunnen reguleren en het complete plaatje beter leren begrijpen. Dit gaat onder meer om zonnepanelen, warmtepompen en een Tesla Powerwall om energie op te slaan. Verder is er een dashboard waar alles kan worden bijgesteld en bijgehouden.

Ervaring met maatregelen

De andere deelnemers hebben met verschillende maatregelen ook ervaring. Zo geven aanwezigen aan dat Led-lampen nu heel fijn zijn, maar dat ze eerst wel goed moesten worden afgesteld. Het goed afstellen leidt tot een betere beleving. 


 

What’s next?

 De komende maanden gaan we verder met onze estafette voor het delen van praktijkervaring. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Ook zijn er wat nieuwe contacten gelegd voor het vervolg (verduurzaming po en vo, verslaglegging). Wordt vervolgd.

 

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief en nog leuker als mensen uit het onderwijs hun krachten bundelen in het Bouwstenen-netwerk onderwijs.  Samen komen we beter vooruit.  

 

 

Meer informatie:

Bijlage Size
1901 Presentatie Avans Duurzaam (1.09 MB) 1.09 MB