LinkedInYouTubeTwitter

1903 Regiobijeenkomst Venlo

Op woensdag 20 maart 2019 is het netwerk Vastgoedmanagement te gast bij de gemeente Venlo. Een kleine groep en veel tijd uitwisseling.

 

We starten met een rondleiding door het prachtige 'Cradle to Cradle' gebouwde stadskantoor van Venlo. Uiteraard wordt daarbij met de collega's uit Venlo ook over het onderhoud in de eerste jaren gesproken. Daarna gaan we aan de slag met twee onderwerpen. 

Verduurzaming; initiatief, methodiek en geld

De verduurzaming roept veel reacties op. Er is nog een lange weg te gaan en veel te leren. Hoe krijgen we dit voor elkaar en vooral: hoe betalen we de maatregelen? De eerste makkelijke oplossingen/aanpassingen zijn uitgevoerd; en nu? Ligt hier een mooie aanjaag-/initiatiefrol voor de Provincie om innovatieve methodes uit te proberen (en financieel te ondersteunen)?

Professionalisering vastgoedorganisatie

Dan de professionaliseringsslag. Er zijn grote verschillen onder de aanwezigen. Personele capaciteit is een aandachtspunt: in kwaliteit/kennis, maar ook in kwantiteit in het steeds complexer wordende vastgoedmanagement: welke werklast ligt er?

Ook zijn er nog stappen te zetten aangaande de huurprijsberekening: hoe komen we tot een goede invoering van een kostprijsdekkende huursystematiek?

Kennisdeling

Er wordt volop gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld. Ook ïnventariseren we waar we een volgende keer op terug willen komen. Vooral best practises van verduurzaming van vergelijkbare (kleinere) gemeenten: hoe pak je dit aan, hoe betaal je dit en hoe krijg je de raad mee?

 

 

What's next?

Fijn als meer gemeenten meedoen. Tip ze vooral en zie hier de mogelijkheden voor aanmelding.

 

Hetgeen we hebben uitgewisseld nemen we mee naar huis en verwerken we o.a. in de routekaart verduurzaming die we in Bouwstenen-verband maken.

 

Naast de actualiteitencolleges en andere bijeenkomsten (voor partners) organiseren we na de zomer de volgende netwerkbijeenkomst (wordt vervolgd).

 

En noteer 28 november 2019 alvast in de agenda voor de Jaarbijeenkomst.

 

 
Bijlage Size
Vastgoedmanagement regio Zuid 20-03-2019.pdf (950.6 KB) 950.6 KB