LinkedInYouTubeTwitter

1909 Voorzieningenplanning

Op donderdag 12 september 2019 komt het netwerk Vastgoedsturing bij elkaar in Den Haag rondom het thema ‘Voorzieningenplanning’. We doen dit aan de hand van de Amsterdamse referentienormen. 

Aanleiding referentienormen

Wat maakt een stad tot een levende stad? Die vraag stelde de gemeente Amsterdam zich zelf, nadat zij zich in 2015 een uitbreidingsopgave van 77.000 woningen in 2025 had opgelegd. Want met deze extra woningen komen extra inwoners en dus ook extra vraag naar voorzieningen.

 

Op basis van onderstaande formule hebben de beleidsdiensten kunnen aangeven wat de toekomstige behoefte is aan welke type en welke hoeveelheid voorzieningen:

 

Demografie x Voorzieningenniveau per inwoner = Huisvestingsvraag 

 

De huisvestingsvraag bleek aanzienlijk te zijn. Voor het Gemeentelijk Vastgoedbedrijf Amsterdam (GVA) was dit aanleiding om een plan te maken hoe zij aan deze huisvestingsvraag zou kunnen voldoen. 

Van referentienormen naar maatschappelijke voorzieningen 

Juliette van den Broek, manager programmateam Vastgoedontwikkeling, neemt het netwerk Vastgoedsturing mee in dit proces. We lichten enkele markante punten er uit:

  • De huisvestingsvraag is per stadsdeel en per beleidsveld vertaald in strategische huisvestingsplannen, waarbij de globale ontwikkeling volgens de norm concreet is vertaald naar: wat hebben we nu, wat is te verbeteren, wat is beter om te verlaten en wat is nieuw nodig?
  • Binnen het GVA is het programmateam Vastgoedontwikkeling opgericht, zodat zij deskundig en daadkrachtig projectmanagement kan uitvoeren bij de vele projecten. Voor complexe projecten wordt samengewerkt met het projectmanagementbureau.
  • De gemeente heeft, anders dan in het verleden, niet meer vanzelfsprekend een eigen grondpositie, dus moet zij op een andere manier haar eisen en wensen aan ontwikkelaars overbrengen.
  • Een flink deel van de voorzieningen zal worden gebruikt door organisaties zoals welzijnsinstellingen. De diensten van deze organisaties worden door middel van een aanbesteding ingekocht, dus je weet niet vooraf voor welke gebruiker je gaat ontwikkelen. Hoe hou je dan rekening met de wensen van de gebruiker?
  • De omvangrijke financiële opgave vraagt om een zorgvuldige afstemming onder de betrokken partijen van investeringen, gebouwexploitatie, programmakosten en de bekostiging vanuit onder andere het gemeentefonds.

Wat hebben we er aan?

De belangrijkste opbrengst van het werken met de norm ligt niet in hoe exact de norm is (het aantal m² sportvoorziening/inwoner) maar in het proces waarin de norm tot stand komt. Want het biedt beleidsdiensten te mogelijkheid om met gebruikers en bestuurders in gesprek te komen over de wenselijkheid van een voorzieningenniveau. Daarnaast biedt het de vastgoedafdeling de kans om samen met de beleidsdiensten vooruit te kijken naar behoeftes en tijdig voorbereidingen te treffen.

Rondleiding Ambassade

De ochtend werd afgesloten met een rondleiding door 'Onze Ambassade', de voormalige Amerikaanse Ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag. Dit pand wordt voor onze gastheer Den Haag geëxploiteerd door Anna Vastgoed als culturele hotspot. Tobias, bedankt voor de gastvrijheid. 

 

 

What's next?

Op 28 november 2019 organiseren wij onze Jaarbijeenkomst in Hilversum. Je bent uiteraard van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

 

Tijdens deze Jaarbijeenkomst komt het thema 'maatschappelijke voorzieningen' vanuit 2 invalshoeken aan bod: vanuit de beleidsmatige kant en vanuit de vastgoedkant.

 

 

Meer informatie