LinkedInYouTubeTwitter

1910 Vastgoedmanagement - regio Noord-Oost

We besluiten de reeks bijeenkomsten voor het netwerk Vastgoedmanagement op 8 oktober 2019 in Zwolle. Net als in Eindhoven (24 september 2019) en Amsterdam (1 oktober 2019) hebben we hiervoor een herbestemmingslocatie gevonden: het oude postsorteercentrum doet nu dienst als Escape Room en beschikt tevens over een vergaderruimte.

Informatieplicht

We beginnen met Stef Strik, vanuit het ministerie EZK verantwoordelijk voor de Informatieplicht. Hij licht de achtergrond van de infoplicht toe en laat zien hoeveel er tot nu toe is ingediend: over de 15.000 uploads, EZK verwacht in december over de 30.000 te gaan.Alle aanwezigen geven aan inmiddels aan de Informatieplicht te hebben voldaan.

Routekaart gemeenten

Wicher Schönau van de VNG geeft aan welke forse opgave er ligt en welke tijdsdruk daar nu op komt. De VNG wil gezamenlijk de routekaart ontwikkelen en afstemmen op de andere terreinen (vastgoed categorieën). Deze moet aansluiten op de wijkgerichte aanpak en daarbij heeft VNG drie vragen voor ons: 

  • Welke knelpunten hinderen gemeenten bij verduurzaming? 
  • Welke behoefte is er aan kennisdeling en capaciteitsvraagstuk? 
  • Wat is er echt nodig voor lokale opvolging door gemeenten?

Uitwisseling

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s die ons bezig houden. Legionella blijkt zo’n thema: "kan dat niet een tandje minder met dat spoelen". Ook verduurzaming is een hot-item onder de aanwezigen.

Verduurzaming

We bespreken de tool die we hebben ontwikkeld om inzicht te krijgen in de eigen verduurzamingsopgave. Deze tool is voorafgaand aan de bijeenkomst aan alle deelnemers toegestuurd. Handig, maar nog niet echt naar gekeken. Het echte besef bij collega's en bestuur (politiek) dat het nu echt menens is, is er nog niet. Ook de financiering van de onrendabele maatregelen is nog problematisch, er is nog geen geld. Men ziet graag de routekaart als ondersteuning bij de interne discussie. 

Basis op orde

Het onderwerp ‘basis op orde’ en informatiesystemen roept veel reacties op en de aanwezigen zijn erg kritisch over BIM: Het is veel te gedetailleerd en sluit niet aan op wat er in het 'no-nonsens' beheer bij de kleinere gemeenten gebeurt. Houtje touwtje is daar nog redelijk gebruikelijk en ook niets mis mee was de stelling. Wel is er behoefte aan informatie over alle wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan

 

Al met al een prima kennismaking en veel uitgewisseld rond lokale en landelijke zaken. Voor de lokale uitwisseling wel fijn als er meer gemeenten meedoen. 

 

 

What's next?

Op 28 november 2019 organiseren wij onze Jaarbijeenkomst in Hilversum. Tijdens deze Jaarbijeenkomst en de sessies veel aandacht voor verduurzaming, maar ook een sessie over de ‘Basis op Orde’.

Je bent uiteraard van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

 

 

Meer informatie