LinkedInYouTubeTwitter

1609 De volgorde der dingen bij Vastgoedmanagement

Op 22 september 2016 krijgen we veel afmeldingen (treinproblemen en ziekte) maar ook een goed gesprek, nieuwe inspiratie en op het eind heerlijke broodjes van Jolanda.

 

Na een uitgebreid rondje over ieders volgende stap, presenteert Peter Broer van Metafoor de resultaten van landelijk onderzoek en zoeken we naar haakjes om op voort te bouwen.

 

Er komt veel aan de orde; van snippergroen tot de vastgoedafdeling als reïntegratiebedrijf en van kostprijsdekkende huur (zit alles er in én transparant) tot onderlinge verrekeningen en afrekening.

 

Versnippering

Wat ons bindt:

  • we hebben allemaal te maken met een versnipperde verdeling van taken over diverse afdelingen
  • we willen meer lijn brengen in de uitvoering van het vastgoedmanagement (harmoniseren administratie, contractvormen, enz.).

Er zijn nog regelmatig verrassingen.

 

Rol portefeuillehouder

De rol van de eigenaar is slecht belegd. De rol van portefeuillemanager is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het vastgoedmanagement. Als die goed is ingevuld gaat hij/zij vanzelf piepen. Het zou helpen als we die rol beter in beeld brengen. We gaan een profielschets maken met salarisschaal en toelichting over de financiering. Die kan dan extra aandacht krijgen in de gesprekken thuis en in de spelregels. Dus als jullie input en mooie voorbeelden hebben; graag!

 

Stand van het land

Ook gaan Jan Kappers en Bouwstenen aan de slag met de makers van benchmarks en onderzoeken. Kunnen we uit de veelheid aan onderzoeken niet een nieuw beeld schetsen van de stand van het land als het gaat om gemeentelijk vastgoed? We vragen Metafoor, TG, TIAS, bbn adviseurs en IVVD. 

 

Vervolg

Op 1 december zien we elkaar hopelijk tijdens de Najaarsbijeenkomst. Aanmelden kan alvast. 

De volgende bijeenkomst van het netwerk (februari/maart 2017) zoomen we in op de personele invulling:

  • Hoe ziet een team vastgoed er uit?
  • Welke taken kun je goed uitbesteden en wat beter zelf doen?

En jullie krijgen een uitnodiging voor de WhatsApp-groep Vastgoed in Ontwikkeling. Dingen die geen haast hebben kunnen via de mail, maar het is handig als we elkaar waar nodig snel via de App-groep kunnen vinden.

 

Te doen

Graag allemaal de ervaring delen met het eigen vastgoedmanagementsysteem (zo helpen we elkaar vooruit)

 

Aan de invulling van de Najaarsbijeenkomst wordt nog gewerkt, maar aanmelden kan alvast!

 

Meer informatie