LinkedInYouTubeTwitter

2004 Regiobijeenkomsten Vastgoedmanagement

Op 3 verschillende momenten (25 maart, 1 en 8 april 2020) spreken leden van het netwerk Vastgoedmanagement elkaar telefonisch in een conference call. Het is even aftasten hoe dit te doen, maar het zijn stuk voor stuk zinvolle gesprekken over actuele ontwikkelingen en er wordt veel uitgewisseld.

Gevolgen Corona voor vastgoed

Als gevolg van de Corona maatregelen krijgen gemeenten vragen over de huurbetaling. Daarin tekent zich inmiddels een algemene lijn af. Bij sommige gemeenten is er door de Corona sprake van overlast en vernielingen bij lege panden, waardoor extra controlerondes moeten plaatsvinden. En er wordt, nu sportaccommodaties gesloten zijn, extra gespoeld ter voorkoming van legionellabesmetting.

Invulling leegstandsbeheer

Vraag is hoe om te gaan met leegstand? Schakel je wel of geen leegstandsbeheerder in? In de Bouwstenen-enquête van 2019 is naar de ervaring met leegstandsbeheerders gevraagd. Ervaring wordt uitgewisseld en informatie nagezonden.

Omgaan met gebruikers van MFA en wijkcentra

Het blijkt soms lastig te zijn om goede afspraken te maken met gebruikers van een MFA. 

 

We wisselen ervaring uit over wat er komt kijken als je buurthuizen zelf het beheer in handen geeft. De Bouwstenen-site wordt op dit punt aangevuld met de ervaring uit Roerdalen.

Actuele informatie

Er is behoefte aan goede werkprocessen om de data actueel en geverifieerd te houden. Dit pakken we op in het kader van In Control, ons ontwikkelprogramma rondom informatiemanagement. Wordt vervolgd.

Verduurzaming

Verduurzaming speelt in alle gemeenten een rol (de één is verder dan de ander), maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan: Of de verantwoordelijkheden zijn te versnipperd, of de basis is (nog) niet op orde, of men ziet door de bomen het bos niet meer. Wel of geen DMOP of hoe om te gaan met de verduurzaming van historische vastgoed? Kortom, een goed overzicht en inzicht ontbreekt.

 

Ook de sectorale routekaart van de VNG brengt nog niet voldoende duidelijkheid. En er is gebrek aan budget. Vanuit Bouwstenen zullen we de signalen uit het werkveld in Den Haag laten horen. En we gaan aan de slag met een tool om op eenvoudige wijze de kosten van de verduurzaming in kaart te brengen.

Energiebesparing

Wat kunnen we doen om energie te besparen en wat wordt er allemaal al gedaan? In dit kader hebben we o.a. gesproken over de scan van Stichting Boor en de excel die gebruikt kan worden voor de eigen monitoring. Bouwstenen heeft afgelopen jaar ervaringen verzameld met diverse vormen van energiebesparende maatregelen; te vinden op de website.

 

 

What’s next

De volgende bijeenkomsten voor in het najaar zullen binnenkort gepland worden. En hopelijk dan weer op locatie in de regio. Genoemde onderwerpen zijn o.a.: DMOP, omgaan met leegstand agv de Corona-crisis, huurbeleid. En ondertussen werken we ook aan zaken rond verduurzaming. En de Jaarbijeenkomst van 3 december 2020 kan ook vast in de agenda.

 

Bel of mail ons als je wensen, ideeën, vragen of opmerkingen hebt, want ook in tijden van Corona helpen we iedereen graag vooruit. Op deze pagina houden we een overzicht bij van informatie over de gevolgen van de corona-crisis voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel.

 


Meer informatie