LinkedInYouTubeTwitter

2009 Actualiteiten en verduurzaming

Op woensdag 30 september 2020 ontmoeten diverse gemeenten in het land elkaar online. Samen met Jan Kappers lopen we het programma door en bespreken we de actualiteiten. Wat we delen is een rol in het vastgoedmanagement, al is de focus van elke deelnemer anders (wel of geen onderwijs, verduurzaming, enz) en zitten we organisatorisch ook in verschillende situaties (samengevoegd of verdeeld over de gemeente).

Corona weinig blijvend effect 

En waar we ook allemaal mee te maken hebben zijn de gevolgen van corona. Vooral de situatie en ventilatie in de gemeentehuizen heeft aandacht. Veel mensen vinden het prettig thuis te werken als ze geconcentreerd aan de slag moeten (minder meters nodig). Algemene teneur is dat corona op langere termijn niet veel blijvend effect zal hebben op de gebouwen. Ook nu is er al aandacht voor ventilatie en de ramen zijn een ding, maar in het geval van scholen: volle klaslokalen met te krappe ventilatie is altijd al zo geweest. En soms heeft een school ook meer kinderen in een klas dan is toegestaan.

Praatplaat verduurzaming

De VNG-route voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is door Bouwstenen verwerkt in een praatplaat met de tools daarbij. Het gesprek richt zich in eerste instantie op de vastgoedinformatiesystemen. Ervaring wordt uitgewisseld met de koppeling met MJOP’s en het versturen van rekeningen; dit gebeurt nu vooral door exporteren en importeren. Gemeenten hebben wel een aanpak voor de verduurzaming en panden die worden verbeterd, maar hoe de portefeuilleaanpak er uit ziet is niet overal duidelijk.

Signalen uit het veld

Wat betreft 'Den Haag' mag er een stevig signaal worden afgegeven over subsidies die niet aansluiten bij de praktijk en de stapeling van regelgeving (geen tijd en middelen om te implementeren). Drie mensen melden zich aan om dit soort signalen op een haagse (VNG) tafel af te geven en te bespreken; vooral met als doel lekker met de uitvoering van het beleid aan de slag te kunnen.

 

 

What's next?

Als je in de corona app-groep en/of app-groep van dit netwerk wilt, stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl. Ook voor als je zaken wilt delen.

 

Fijn als je ook de enquête invult als jouw gemeente dat nog niet heeft gedaan. Zie hier het overzicht van gemeenten die de enquête al hebben ingevuld.

 

En de Maatschappelijk Vastgoeddag van 3 december 2020 kan vast in de agenda; meer informatie volgt.

 

Meer informatie