LinkedInYouTubeTwitter

2109 Sturen op waarde

Op donderdag 16 september 2021 is er eindelijk weer een live bijeenkomst, als vanouds in de Rooie Cent. Met 12 enthousiaste vakmensen uit het netwerk Vastgoedsturing en Beleid & Vastgoed. Op de nodige afstand maar in een gezellige setting. Zo gaan we aan de slag met het thema Sturen op Waarde. 

Utrecht heeft ambitie

Het begint meteen goed met een presentatie van Annemieke Lübbert, portefeuillemanager bij de gemeente Utrecht. Zij vertelt over het door de gemeenteraad aangenomen ambitiedocument Vastgoed.

We zijn verrast over de gekozen methode. Is vastgoed de afdeling die het afwegingskader bepaalt en uitvoert? Dat is in in de meeste (grote) gemeenten wel anders. Annemieke beaamt dat dit een unieke constructie is. Naast het ambitiedocument zoomen we in op de pandvisie en het waardewiel. Het waardewiel geeft een duidelijk beeld van het gebouw, voorafgaand aan de invulling en is technisch van aard.

Maatschappelijk waarde meten

Kan dit waardewiel worden aangevuld met sociaal maatschappelijke waardes? Daarover neemt Rick de Kogel, beleidsadviseur van Utrecht, het woord. Hij maakt onderscheid tussen output en outcome. Dat laatste is het (gewenste) effect. Met Bouwstenen is in 2020 een aanzet gemaakt om dat te kunnen meten. In een overzicht laat hij zien dat er drie essentiële onderdelen zijn die bijdragen aan maatschappelijke (meer)waarde: 1) het vastgoed, 2 het programma en 3) facilitair. Hoe dat exact te meten heeft Rick geen pasklaar antwoord op.

Het ene wiel is het andere niet

We vergelijken de diverse waardewielen en -cirkels die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Er zijn veel overeenkomsten. We discussiëren over het nut en de noodzaak van een waardewiel. Is het wel allemaal in een model te vatten? Is het meetbaar te maken? En is het niet altijd een waterbedeffect? We zijn het er over eens dat het in kaart brengen van maatschappelijke waardes en vastgoed waardes bijdraagt aan het maken van een integrale afweging. Wat doe je met een pand en waarom?

Wat nemen we mee?

In drie groepen zoomen we dieper in op de waardecirkels. Het gesprek is levendig. We zijn het erover eens dat de categorie Mens & Maatschappij voorop moet staan. En dat het een praatplaat is die bijdraagt aan een integraal afwegingskader. Het helpt bij het stellen van de juiste vragen en het betrekken van alle partijen. We sluiten af met de volgende vragen:

  • Passen alle waardes in één wiel?
  • Sluit het direct aan bij de organisatie?
  • Is het per pand of voor een (deel)portefeuille van toepassing?

Dit gaan we verder uitwerken en de resultaten presenteren we tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op donderdag 9 december.

 

 

What's next?

De resultaten van dit ontwikkelwerk presenteren we tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op donderdag 9 december 2021 in Veenendaal. Je bent van harte welkom en je kunt je alvast aanmelden.

Meer informatie