LinkedInYouTubeTwitter

2009 Sturing aan de verduurzaming

Op dinsdag 22 september 2020 komt het netwerk Vastgoedsturing bij elkaar vanuit Studio Bouwstenen.

 

We praten met de online gasten en onze tafelgasten Annemieke Lübbert (gemeente Utrecht), Thomas Nobel (Twynstra Gudde) en Sidney Mac Gillavry (bbn adviseurs) over sturing aan de verduurzaming. De deelnemers zijn zowel werkzaam bij koplopende gemeenten als gemeenten die nog aan het begin van de verduurzaming staan. 

Hordes bij verduurzaming

Het netwerk heeft in 2019, samen met Twynstra Gudde, het onderzoek gedaan naar de  ‘Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk’.  Thomas neemt ons mee over de hordes die daarbij genomen moeten worden. 

  1. Duurzaamheid concreter vertalen naar duurzaam vastgoed;

  2. Duurzame doelstellingen beter hanteerbaar maken voor technisch beheer;
  3. Duurzaam onderhoud breder bezien dan de instandhouding van de voorraad en het benutten van de kennis van onderhoudsmedewerkers voor het bepalen van de meest kosteneffectieve route. 

Deze drie hordes zijn vormen de basis voor drie verhaallijnen.

Vertalen naar duurzaam vastgoed

De eerste verhaallijn gaat over de drijfveer om te verduurzamen. Waarom komen mensen in actie, voor wie zetten ze de extra stap? Hierin wordt het belang onderkend om twee belevingswerelden te combineren: zowel ecologie-gedreven als economie-gedreven verduurzamen is van belang. Hierin wordt herkend dat de ambities van beleidsafdelingen om een vertaling vragen voor de vastgoedafdeling om er een concrete opgave van te maken.

Hanteerbaar maken voor technisch beheer

De tweede verhaallijn is een pleidooi voor het vertalen van de grote opgave in behapbare opgaven via een portefeuille-routekaart. Verschillende deelnemers zijn hier volop mee bezig. Door het programmeren van acties (via onderhoud en/of via projecten), organiseren van middelen maar ook door te zoeken naar de meetbaarheid van opgaven (ontsluiten van gegevens, rekenmethodieken).

Duurzaam onderhoud breder bezien

Tot slot is er de derde verhaallijn waarin wordt gesteld dat de ‘last’ van het onderhouden en verduurzamen ook gebracht kan worden als de lust van het verbeteren van het maatschappelijk vastgoed, waarbij de onderhoudsafdelingen het stuur in handen krijgen om verbeterslagen te maken. 

 

Al pratende blijkt er behoefte te zijn aan het uitwisselen van praktische instrumenten en voorbeelden van:

  • Accommodatieplannen waarin het evenwicht tussen ecologie en economie wordt verwoord
  • Duurzame onderhoudsplannen: Wanneer kun je eigenlijk spreken van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan? Hoe kunnen de onderhoudsafdelingen hun expertise goed inbrengen in de portefeuille-routekaarten?
  • Meten = weten: hoe ontsluit je energiegegevens op gebouwniveau, welke parameters gebruik je bij de berekening van terugverdientijden, hoe krijg je in beeld of de grote opgave op schema ligt, motiveert het als onderhoudsmensen ook inzicht krijgen in (de daling van) het energiegebruik van gebouwen die ze onder handen hebben genomen?
  • Financiële afspraken met huurders

Kortom genoeg te doen en uit te wisselen. 

 

What's next?

Alle mooie voorbeelden zijn welkom en kunnen naar nieuws@bouwstenen.nl.

Graag zien we je (online of offline) terug tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december 2020, met (uiteraard) veel aandacht voor de verduurzamingsopgave.

Zet de datum vast in je agenda. Nadere info volgt.

 

Meer informatie