LinkedInYouTubeTwitter

2.3 Beoordeling bezit

Keurmerk ChefproofBij concrete besluiten over aankoop, periodiek heroverwegen, verhuur of afstoten van vastgoed wordt op basis van (minimaal) zes indicatoren de prestatie van de objecten in kaart gebracht. De zes prestatie-indicatoren zijn:

 1. maatschappelijk rendement/maatschappelijke meerwaarde;
 2. financieel rendement/prestatie;
 3. publiek doel;
 4. klant- of gebruikerstevredenheid;
 5. ontwikkelingskansen;
 6. technische kwaliteit/duurzaamheid.

 

Verantwoording voor de mate waarin gemeentelijke en/of politieke doelstellingen worden behaald geschiedt vanuit de beleidsprogramma’s. Vanuit vastgoed worden de prestatie-indicatoren 2 tot en met 6 in beeld gebracht. Daarbij worden vier verschillende stakeholders betrokken:

 1. de politiek en de bestuurders;
 2. de ambtelijke organisatie, waaronder beleidsdiensten en de afdelingen voor financiën, vastgoed en ruimtelijke ordening;
 3. de huurders;
 4. de gebruikers.

 

Op basis van de analyse kan er een keuze worden gemaakt uit:

 • consolideren;
 • renderen (financieel rendement verhogen door uitgaven te verminderen of inkomsten te verhogen);
 • herpositioneren door herbestemmen, herontwikkelen of extra investeren;
 • afstoten (verkopen of slopen).

 

Deze vervolgstrategie wordt uitgewerkt naar:

 • de eigenaar(srol) - uitwerking naar overeenkomsten voor verhuur/gebruik/verkoop,  bepalen van eigendomsonderhoud en verwerken financiële consequenties;
 • de gebruiker(srol) - bepalen exploitatiemodel.

 

Toelichting
Welke prestatie-indicatoren precies worden gebruikt en hoe de afweging voor het vervolg uitpakt is afhankelijk van het gemeentelijk beleid en de wensen van het bestuur (zie ook beleid).

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014) 

 

Begrippen
Herbestemming, Maatschappelijk rendement

 

Meer informatie